Almanya Vize Evrakları (Gerekli Belgeler) 2023 - Schengenvize.net
Almanya Vizesi: Gerekenler ve Vize Ücreti

Almanya Vize Evrakları (Gerekli Belgeler) 2023

Almanya vize evrakları 2023 hakkındaki rehberde eksiksiz bir şekilde evrak listesine ulaşabilir en doğru başvuruyu gerçekleştirebilirsiniz.

A) Serbest Meslek Mensupları İçin (Serbest Çalışan Avukat, Doktor, Mali Müşavir V.B.)

 

 • Antetli kağıda seyahatin amacını belirten, tarihler belli olan konsolosluğa hitaben yazılmış dilekçe kaşeli ve imzalı ( Başlık İlgili Makama ) diye belirtmeniz yeterli)
 • Bağlı bulunduğu meslek odasından alınan yazı
 • Vergi levhası fotokopisi (içinde bulunduğumuz yıla ait)- İmza Beyannamesi
 • Kredi kartı ve karta ait son ekstre fotokopisi, gayrimenkul tapuları ve araç ruhsatlarının fotokopileri ( var ise)(var ise)
 • Bankadan alınan orijinal kaşeli ve ıslak imzalı dökümü Yeni işlenmiş olmalı ve hesapta yeterli miktarda para gözükmelidir.(6 aylık alınmalıdır.)ve mutlaka bankanın imza sirküleri fotokopisi alınmalıdır. Randevudan 5 gün öncesi alınmalıdır. Bakiye en az 10-15 Bin TL olmalıdır.
 • Sgk tescil ve hizmet döümü e devletten barkodlu
 • Bankanın imza sirküleri fotokopisi
 • E-devletten barkodlu tam vukatlı nüfus kayıt örneği (Anne-Baba-kardeş-Çocuklar ve yerleşim yeri görünecek şekilde alınacak)
 • Kimlik Fotokopisi
 • E-devletten barkodlu tarihçeli ve normal yerleşim yeri belgesi ( Kişi talebi seçilerek alınmalıdır.)
 • Uçak rezervasyonu-Otel Rezervasyonu-Seyahat Sağlık Sigortası ( Tarafımızdan yapılabilir.)

 

B) Almanya Vizesi Maaşlı Çalışanlar İçin

 

 • 1 Çalıştığı firmanın antetli kağıdına yazılmış şahsın firmadaki görevini ve seyahat tarihlerinde izinde olacağını belirten yazı (imzalar firma imza sirkülerinde yer alan kişilere ait olmalıdır) ( Başlık İlgili Makama ) diye belirtmeniz yeterli)
 • 2 işe giriş bildirgesi fotokopisi ( e devletten barkodlu alınmalıdır)
 • 3  Son 4 aylık maaş bordrosu ve sigorta (şirket kaşeli ve imzalı) imzalar firma imza sirkülerinde yer alan kişilere ait olmalıdır) Bankadan Maaş hesabı ekstresi mutlaka alınmalı maaşları bankadan yatmayanlar maaşı nakden almaktayız diye dilekçe yazmalıdırlar.
 • 4  Sgk Hizmet Dökümü (E-devletten barkodlu alınabilir) 4 a ve son ay yattığı görünmelidir.
 • 5  Çalıştığı firmanın ticaret ve sanayi odasından oda kayıt ve faaliyet belgesinin fotokopisi (son 3 ay içerisinde alınmış)
 • 6  Çalıştığı firmanın vergi levhasının fotokopisi (son yıl işlenmiş olmalıdır)
 • 7  Çalıştığı firmanın kuruluşuna ait ticaret sicil gazetesinin fotokopisi
 • 8  Çalıştığı firmanın imza sirkülerinin fotokopisi
 • 9  Kredi kartı ve karta ait son ekstre fotokopisi, gayrimenkul tapuları ve araç ruhsatlarının fotokopileri ( var ise) (var ise)
 • 10  Bankadan alınan orijinal kaşeli ve ıslak imzalı dökümü Yeni işlenmiş olmalı ve hesapta yeterli miktarda para gözükmelidir.(6 aylık alınmalıdır.) ve mutlaka bankanın imza sirküleri fotokopisi alınmalıdır. Randevudan 5 gün öncesi alınmalıdır. Bakiye en az 10-15 Bin TL olmalıdır.
 • 10 Bankanın imza sirküleri fotokopisi
 • 11 E-devletten barkodlu tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (Anne-Baba-kardeş-Çocuklar ve yerleşim yeri görünecek şekilde alınacak) Evli bayanlar kapalı kayıt altındaki evlenmeden önceki vukuatlı nüfus kayıt örneğini de almalıdırlar. Nüfus aile ve tüm seçenekler evet seçilmelidir.
 • 12 E-devletten barkodlu tarihçeli ve normal yerleşim yeri belgesi ( Kişi talebi seçilerek alınmalıdır.)
 • 13 Kimlik Fotokopisi
 • 14 Uçak rezervasyonu-Otel Rezervasyonu-Seyahat Sağlık Sigortası ( Tarafımızdan yapılabilir.)

 

C) Almanya Vizesi Firma Sahipleri Ve Şirket Ortakları İçin

 • 1  Firmanın antetli kağıdına seyahatin amacını belirten konsolosluğa hitaben yazılmış dilekçe ( Başlık İlgili Makama ) diye belirtmeniz yeterli)
 • 2  Sgk Hizmet Dökümü 4b yattığı en son ayda görünmelidir. (E-devletten barkodlu alınabilir)
 • 5  Çalıştığı firmanın ticaret ve sanayi odasından oda kayıt ve faaliyet belgesinin fotokopisi (son 3 ay içerisinde alınmış)
 • 6  Çalıştığı firmanın vergi levhasının fotokopisi (son yıl işlenmiş olmalıdır)
 • 7  Çalıştığı firmanın kuruluşuna ait ticaret sicil gazetesinin fotokopisi
 • 8  Çalıştığı firmanın imza sirkülerinin fotokopisi
 • 9  Kredi kartı ve karta ait son ekstre fotokopisi, gayrimenkul tapuları ve araç ruhsatlarının fotokopileri ( var ise) (var ise)
 • 10  Bankadan alınan orijinal kaşeli ve ıslak imzalı dökümü Yeni işlenmiş olmalı ve hesapta yeterli miktarda para gözükmelidir.(6 aylık alınmalıdır.) ve mutlaka bankanın imza sirküleri fotokopisi alınmalıdır. Randevudan 5 gün öncesi alınmalıdır. Bakiye en az 10-15 Bin TL olmalıdır.
 • 10 Bankanın imza sirküleri fotokopisi
 • 11 E-devletten barkodlu tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (Anne-Baba-kardeş-Çocuklar ve yerleşim yeri görünecek şekilde alınacak) Evli bayanlar kapalı kayıt altındaki evlenmeden önceki vukuatlı nüfus kayıt örneğini de almalıdırlar. Nüfus aile ve tüm seçenekler evet seçilmelidir.
 • 12 E-devletten barkodlu tarihçeli ve normal yerleşim yeri belgesi ( Kişi talebi seçilerek alınmalıdır.)
 • 13 Kimlik Fotokopisi
 • 14 Uçak rezervasyonu-Otel Rezervasyonu-Seyahat Sağlık Sigortası ( Tarafımızdan yapılabilir.)

 

D) Almanya Vizesi Devlet Memurları İçin

 • 1  Başvuru sahibinin söz konusu kurum çalışanı ve izinde olduğunu gösteren yazı ( Başlık İlgili Makama ) diye belirtmeniz yeterli)
 • 2  işe giriş bildirgesi fotokopisi ( e devletten barkodlu alınmalıdır) / Son 4 aylık maaş bordrosu ( e devletten barkodlu alınmalıdır)
 • 3 Sgk Hizmet Dökümü (E-devletten barkodlu alınabilir)
 • 4  Kredi kartı ve karta ait son ekstre fotokopisi, gayrimenkul tapuları ve araç ruhsatlarının fotokopileri ( var ise)
 • 5  Bankadan alınan orijinal kaşeli ve ıslak imzalı dökümü Yeni işlenmiş olmalı ve hesapta yeterli miktarda para gözükmelidir.(6 aylık alınmalıdır.) ve mutlaka bankanın imza sirküleri fotokopisi alınmalıdır. Randevudan 5 gün öncesi alınmalıdır. Bakiye en az 10-15 Bin TL olmalıdır.
 • 6 Bankanın imza sirküleri fotokopisi
 • 7 E-devletten barkodlu tam vukatlı nüfus kayıt örneği (Anne-Baba-kardeş-Çocuklar ve yerleşim yeri görünecek şekilde alınacak) Evli bayanlar kapalı kayıt altındaki evlenmeden önceki vukuatlı nüfus kayıt örneğini de almalıdırlar. Nüfus aile ve tüm seçenekler evet seçilmelidir.
 • 8 E-devletten barkodlu tarihçeli ve normal yerleşim yeri belgesi ( Kişi talebi seçilerek alınmalıdır.)
 • 9 Kimlik Fotokopisi
 • 10 Uçak rezervasyonu-Otel Rezervasyonu-Seyahat Sağlık Sigortası ( Tarafımızdan yapılabilir.)

 

E) Almanya Vizesi Emekliler İçin

 • 1  E devletten varkodlu emeklilik belgesi ve emekli maaşının çekildiği banka hesap ekstresi banka tarafından keşeli ve ıslak imzalı (yeni işlenmiş hali ile)
 • 2  Seyahatin amacını belirten konsolosluğa hitaben yazılmış dilekçe ( Başlık İlgili Makama ) diye belirtmeniz yeterli)
 • 3  Kredi kartı ve karta ait son ekstre fotokopisi, gayrimenkul tapuları ve araç ruhsatlarının fotokopileri ( var ise)
 • 4  Bankadan alınan orijinal kaşeli ve ıslak imzalı maaş ve diğer vadeli banka dökümü Yeni işlenmiş olmalı ve hesapta yeterli miktarda para gözükmelidir.(6 aylık alınmalıdır.) ve mutlaka bankanın imza sirküleri fotokopisi alınmalıdır. Randevudan 5 gün öncesi alınmalıdır. Bakiye en az 10-15 Bin TL olmalıdır.
 • 5 Bankanın imza sirküleri fotokopisi
 • 6 E-devletten barkodlu tam vukatlı nüfus kayıt örneği (Anne-Baba-kardeş-Çocuklar ve yerleşim yeri görünecek şekilde alınacak) Evli bayanlar kapalı kayıt altındaki evlenmeden önceki vukuatlı nüfus kayıt örneğini de almalıdırlar. Nüfus aile ve tüm seçenekler evet seçilmelidir.
 • 7 E-devletten barkodlu tarihçeli ve normal yerleşim yeri belgesi
 • 8 Kimlik Fotokopisi
 • 9 Uçak rezervasyonu-Otel Rezervasyonu-Seyahat Sağlık Sigortası ( Tarafımızdan yapılabilir.)

F) Almanya Vizesi Öğrenciler İçin

 • 1  Öğrenci olduğuna dair okulundan alınmış belge
 • 2  Öğrenci kimliğinin ön ve arka yüzlerinin fotokopisi
 • 3  Masraflarının ebeveynleri tarafından karşılanacağına dair konsolosluğa hitaben yazılmış dilekçe
 • 4  Ebeveynlerinin gelir durumunu belirten belgeler (Anne veya babanın durumu yukarıdaki hangi mesleğe uyuyor ise o evraklar hazırlanmalıdır.
 • 5 Daha önce schengen vizesi olamayan kişilerden E-devletten barkodlu yazısı gerekmektedir.
 • 6 E-devletten barkodlu tam vukatlı nüfus kayıt örneği (Anne-Baba-kardeş-Çocuklar ve yerleşim yeri görünecek şekilde alınacak)
 • 7 Kimlik Fotokopisi
 • 8 Uçak rezervasyonu-Otel Rezervasyonu-Seyahat Sağlık Sigortası ( Tarafımızdan yapılabilir.)
 • 9 E-devletten barkodlu tarihçeli ve normal yerleşim yeri belgesi
 • 10 ÖNEMLİ DUYURU:25.10.2014 TARİHİNDEN İTİBAREN 18 YAŞINDAN KÜÇÜK KİŞİLER ANNE VE BABA İLE BİRLİKTE GİTMİYOR İSE MUVAFAKATNAME İSTENMEKTEDİR.(Noterden.)

 

F) Almanya Vizesi Ev Hanımları İçin

 

 • 1 Masraflarının SPONSORUNUN ( EŞ , ANNE , BABA, ÇOCUK ) tarafından karşılanacağına dair konsolosluğa hitaben yazılmış dilekçe
 • 2  SPONSORUNUN gelir durumunu belirten belgeler (Anne veya babanın durumu yukarıdaki hangi mesleğe uyuyor ise o evraklar hazırlanmalıdır.
 • 3 E-devletten barkodlu tam vukatlı nüfus kayıt örneği (Anne-Baba-kardeş-Çocuklar ve yerleşim yeri görünecek şekilde alınacak)
 • 4 Kimlik Fotokopisi
 • 5 Uçak rezervasyonu-Otel Rezervasyonu-Seyahat Sağlık Sigortası ( Tarafımızdan yapılabilir.)
 • 6 E-devletten barkodlu tarihçeli ve normal yerleşim yeri belgesi

 *İçerisinde daha önce vize bulunan eski pasaportlarınızı da ibraz etmeniz vize alımını kolaylaştırmaktadır.

Yukarıda sizlerden istemiş olduğumuz evraklar, firmamızın değil, konsoloslukların istemiş olduğu evraklardır. Evrakların eksik ibrazı, konsoloslukların mülakat talepleri veya vize verilmemesinden firmamız sorumlu değildir.

EK EVRAK TALEP EDEBİLİR KONSOLOSLUK

Almanya Vize Fotoğraf Ebatları

Başı en az 30 mm uzunlukta olacak, 35 mm x 45 mm’lik ebatlara sahip, 2 adet biyometrik fotoğraf istenilmektedir. Almanya vize fotoğrafı ebatları konusunda dikkat etmeniz gereken husus, başınızın fotoğrafın neredeyse 4’te 3’ünü kaplaması gerektiğidir. Bu sayede yüzünüz anlaşılır ve etkin biçimde tanımlanabilir bir konumda olacaktır.

İlginizi Çekebilir;

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
whatsapp0850 228 43 53

Tüm Türkiye

×