Avusturya Aile Birleşimi Vize İşlemleri - Schengenvize.net
Avusturya Vizesi: Gerekenler ve Vize Ücreti

Avusturya Aile Birleşimi Vize İşlemleri

Avusturya Aile Birleşimi Vize Başvurusu

Avusturya Aile Birleşimi Gerekli Evraklar 2020

30 Haziran 2011 tarihinde öngörülen yasal düzenlemeler ile Avusturya’da yaşamakta olan bir kişiyle evlenen bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı aile birleşimi programından yararlanabilmektedir. Aile birleşimi uygulaması bir nevi kendine özgü bir vize türüdür. Avusturya aile birleşimi vizesinden yararlanabilmek adına hazırlanması gereken bir takım evraklar bulunmaktadır. Avusturya aile birleşimi gerekli evraklar 2020 yılı bakımından şöyledir:

Avusturya Vatandaşlık Vize İşlemleri

 • Avusturya Aile Birleşimi Başvuru Formu,
 • Pasaport,
 • Eski Pasaport Fotokopisi ( Varsa ),
 • 2 Adet Fotoğraf,
 • Uluslar arası Evlenme Kayıt Örneği,
 • Sabıka Kaydı,
 • Dil Yeterlilik Sertifikası,
 • Uluslar arası Doğum Evrakı,
 • İkametgâh Belgesi.

Avusturya’da bulunan ve Avusturya vatandaşı olan eşin hazırlaması gereken Avusturya aile birleşimi gerekli evraklar 2020 yılı itibariyle şöyledir:

Avusturya Aile Birleşimi Vize İşlemleri
Avusturya Aile Birleşimi Vize İşlemleri
 • Pasaport Fotokopisi,
 • Vatandaşlığa İlişkin Evrak,
 • Yeni İkamet Sureti,
 • Avusturya Aile Birleşimi Başvuru Formu,
 • Gereken Maddi Kaynak,
 • Maaş Bordrosu,
 • KSV Dökümü,
 • Tam Vukuatlı Kimlik Kayıt Örneği ( Vatandaşlık Açıklaması ),
 • Avusturya Tapu Kopyası veyahut Kira Kontratı.
Avusturya aile birleşimi uygulaması bakımından çocuk için gereken evraklar şöyledir:
 • Nüfus Kayıt Örneği,
 • Kimlik Fotokopisi,
 • Avusturya Kimlik Fotokopisi ( Çocuk Avusturya Vatandaşı ise ),
 • Pasaport,
 • Dil Yeterlilik Sertifikası,
 • Velayet Belgesi.

Yukarıda kısaca ifade edilmiş olan Avusturya aile birleşimi için gerekli olan evraklar, istenilen şekilde hazırlanmalıdır. Gerekli şartları taşımayan evraklar ile yapılan başvurudan istenilen neticenin alınması mümkün değildir. Bu anlamda, Avusturya aile birleşimi için gerekli evraklara ilişkin detaylı açıklamalar yapılmasında fayda bulunmaktadır.

 •  Pasaport: Pasaport, kişilerin bir nevi uluslar arası anamda kimliğidir. Dolayısıyla Avusturya aile birleşimi vizesi bakımından da pasaport önemli bir konuma sahiptir. Pasaportun 10 yıl içerisinde alınmış olması gerekmektedir. Vizenin işlenebilmesi adına en az 2 sayfalık boş alanının bulunması gerekmektedir. Yıpranmış, sayfaları yırtılmış olmamalıdır. Dolayısıyla sorun oluşturabilecek pasaportların yenilenmesinde fayda bulunmaktadır.
 • Eski Pasaport Fotokopisi: ( Varsa ): Eski pasaport varsa; kişisel bilgilerin bulunduğu alanın ve işlenmiş eski vize sayfalarının fotokopilerinin çekilmesi ve eklenmesi gerekmektedir.
 • 2 Adet Fotoğraf: Fotoğraflar biyometrik nitelikte olmalıdır. Güncel olmasına dolayısıyla 6 ay içerisinde çekilmiş olmasına dikkat etmek gerekmektedir. Biyometrik fotoğraflar, boyut ve arka fon itibariyle standart özelliklere sahiptir.
 • Uluslar arası Evlenme Kayıt Örneği: Avusturya aile birleşimi gerekli evraklar 2020 yılına ilişkin olarak uluslar arası evlenme kayıt örneği de yer almaktadır. Uluslar arası evlenme kayıt örneğinin, eşlerin kimlik bilgilerini kapsaması gerekmektedir. Formül B olarak tercümeli ve Apostil nitelikte olmalıdır.
 • Avusturya Aile Birleşimi Başvuru Formu: Aile birleşimi uygulamasından yararlanmak adına, dilekçe olarak da anılan başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Avusturya aile birleşimi başvuru formunda belirtilmiş olan alanların en doğru şekilde ve eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Başvuru formunda, kişinin amacını net bir şekilde belirtmesi gerekmektedir. İstenilen bilgilerde eksiklik bırakmayacak şekilde hazırlanması gerekmektedir. Gerektiği şekilde hazırlanmayan başvuru formundan istenilen sonucun elde edilme ihtimali düşüktür. Ek olarak başvuru formu Almanca olduğundan dolayı Almanca olarak doldurulması gerekmektedir.
 • Gereken Maddi Kaynak: Gerekli maddi kaynak beyanı, Avusturya’da bulunan eşin hazırlaması gereken aile birleşimi evrakları arasında bulunmaktadır. Giderlerin düşülmesinin ardından ayık minimum olarak 1363, 56 Euro değerinde maddi bir kaynağa ihtiyaç bulunmaktadır.
 • Velayet Belgesi: Velayet belgesi, çocuk bakımından aranan evraklar arasındadır. Velayet belgesi, eşlerin önceki evliliklerinden olan çocukları bakımından aranan bir evraktır.
Yukarıda detaylı şekilde belirtilen Avusturya aile birleşimi için gerekli evrakların yanı sıra başvuru sahiplerinin de taşıması gereken bir takım kriterler bulunmaktadır.

Avusturya aile birleşimi programına ilişkin kişilerin taşıması gereken kriterleri şöyle ifade etmek mümkündür:

 • 21 yaşını doldurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvuru yapması mümkündür.
 • Avusturya’da bulunan eşin, uzun süreli oturum vizesinin veyahut oturum izninin olması gerekmektedir.
 • Avusturya’da bulunan eşin kırmızı – beyaz – kırmızı karta sahip olması gerekmektedir.
 • Avusturya’da bulunan eşin AB mavi karta sahip olması gerekmektedir.
 • Ebeveynlerinin biri Avusturya vatandaşı olan çocukların da Avusturya aile birleşimi uygulamasına başvuru yapması mümkündür.
 • Avusturya’da aile bireyleri için yeterli ve uygun bir konaklama yerinin bulunması gerekmektedir.
 • Avusturya’da bulunan eşin, aile bireylerinin geçimini sağlayacak, belirli bir yaşam standardını karşılayacak miktarda aylık gelire sahip olması gerekmektedir.
 • Avusturya’da bulunan eşin resmi bir sağlık sigortasının bulunması gerekmektedir.

Avusturya Aile Birleşimi Dil SınavıAvusturya Aile Birleşimi Dil Sınavı

Avusturya aile birleşimi uygulamasına başvuran kişilerin, Almanca dil bilgisi yeterliliklerini, Avrupa Dil Komisyonu tarafından belirlenen ölçüde ispat etmeleri gerekmektedir. Dil bilmemeleri halinde ise belirlenen dil kurslarına gitmek suretiyle Almanca dil bilgilerine dair sertifika almaları gerekmektedir.

Söz konusu sertifika, Aile birleşimi gerekli evraklar 2020 yılında da yer almakta olup Dil Yeterlilik Sertifikası adıyla bilinmektedir. Sertifika alabilmek için halk arasında Avusturya aile birleşimi dil sınavı olarak bilinen farklı seviyelerdeki sınavlarda başarılı olmak gerekmektedir. A1 seviyesindeki dil sınavı ile temel düzeyde Almanca bilgisi edinilebilmektedir.

A1 seviyesindeki dil sertifikası, gündelik yaşama ilişkin temel seviyede iletişim kurulmasını sağlayabilmektedir. Çalışma izni başvuruları bakımından yeterli görülmeyen A1 Dil sertifikasından geçerli not almak, Avusturya aile birleşimi uygulaması bakımından yeterlidir.

            Avusturya Konsolosluğu, yabancı dil kursları aracılığıyla alınmış olan dil sertifikalarını değerlendirmeye almamaktadır. Dolayısıyla Avusturya aile birleşimi dil sınavı olarak bilinen Almanca A1 sınavına Avusturya Dil Okulu (ÖSD) ve Goethe Enstitüsü kurumlarında girilmesi gerekmektedir. Dil sınavı öncesinde, belirtilen kurumlardan randevu alınması gerekmektedir.

Dil sınavına ilişkin randevunun Avusturya Konsolosluğu’ndan alınması mümkün değildir. Sınav tarihleri, randevu ve diğer detaylara ilişkin olarak ÖSD (Avusturya Dil Okulu), Goethe Enstitüsü veya tarafımıza ulaşarak bilgi almanız mümkündür.

            Avusturya aile birleşimi için gerekli evraklar arasında bulunan dil yeterlilik sertifikası almak adına girilen A1 Almanca sınavından geçer not alınamadığı takdirde yeniden bir ay sonrasında girme hakkı tanınmaktadır.

Sınava girme sayısıyla ilgili herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Dolayısıyla kişiler geçer not alıp sertifika almaya hak kazanıncaya kadar dil sınavına girme hakkına sahiptir. Dolayısıyla kişilerin Avusturya aile birleşimi başvurusu yapacakları tarihe uyumlu olarak dil sınavlarını takip etmelerinde fayda bulunmaktadır.

Avusturya Aile Birleşimi Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Avusturya Aile Birleşimi Vizesi Kaç Günde ÇıkarAvusturya aile birleşimi programından faydalanmak isteyen kişilerin dil sınavı prosedürünü halletmesi gerekmektedir. Dil yeterlilik sertifikası almaya hak kazanan kişiler, hızlı bir şekilde gerekli evrakları hazırlamaya çalışmaktadır.

Eksiksiz bir şekilde evrakların hazırlanmasının ardından Avusturya Konsolosluğu’na aile birleşimi başvurusu yapılmaktadır.

Bu süreç içerisinde Avusturya aile birleşimi vizesi kaç günde çıkar sorusunun sıklıkla gündeme geldiği görülmektedir. Avusturya aile birleşimi başvuru sonuçlanma süresi ortalama olarak 6 aydır. Ancak söz konusu 6 aylık süre, ortalama bir süre olup kesinlik içermemektedir. Avusturya aile birleşimi başvurusunun sonuçlanma süresi, kişilerin durumları, evraklardaki eksiklikler ve benzeri durumlara göre değişiklik gösterebilmektedir.

Avusturya aile birleşimi vizesi, eşi Avusturya’da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvurduğu bir vize türüdür. Avusturya’da yaşayan eş Avusturya vatandaşı ya da vatandaşlığı sonradan almış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olabilir. Başvuruda bulunacak olan eşin A1 seviyesinde İngilizce biliyor olması gerekmektedir. 

Dil şartı, kişinin Avusturya içerisinde uyumunun seviyesini belirlemektedir. Bu nedenle önem verilmektedir. Vize başvurusu yapıldığında gidecek olan eş, dil yeterlilik sınavına girmeli ve bu sınavdan geçerli bir not almalıdır. Dil sınavında Avusturya vizesi için başvuru yapacak olan kişi geçerli not alamaz ise tekrar sınava girmesi gerekecektir. Bir kez sınava giren kişi tekrar sınava ancak 1 ay sonra girebilir.

Avusturya Aile Birleşimi Vizesi Başvuruları Nereye Yapılır?

Avusturya aile birleşimi vizesi için hazırlanacak olan evraklar, Avusturya Konsolosluğu’na teslim edilmelidir. Başvuru sürecini konsolosluk yürütmektedir.

Avusturya Aile Birleşimi Vizesi İşlemleri Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Avusturya aile birleşimi vizesinde, vizenin sonuçlanma durumu diğer vize türlerine göre daha uzundur. Öncelikle A1 seviyede Almanca sınavına girilmelidir. Geçerli not alındıktan sonra Avusturya Konsolosluğu tarafından talep edilen evraklar hazırlanmalıdır. Konsolosluğa evrak teslimi yapıldıktan sonra yaklaşık olarak 6 ay içinde vize durumu belli olacaktır. Evraklarda düzen ve eksiksiz bir çalışma sonucu bu süreç daha kısa olabilir.

Avusturya Aile Birleşimi Vizesi İçin Uygunluk Şartları

Vize başvurusunda bulunmadan önce gerekli olan kriterler vardır. Bu kriterlere sahip olmadığınız takdirde vize başvurunuz Avusturya Konsolosluğu tarafından reddedilmektedir.

Avusturya Aile Birleşimi Vizesi Başvurularında Talep Edilen Evraklar

 • Avusturya Aile Birleşimi Vizesi Başvurularında Talep Edilen EvraklarPasaport

Avusturya vizesi için başvuru yapan kişi, en fazla 10 yıl içerisinde çıkarılmış olan pasaporta sahip olmalı  ve seyahat öncesinde pasaportun en az 2 boş sayfası bulunmalıdır.

 • Avusturya Aile Birleşimi Başvuru Formu
 • Biometrik Fotoğraf

Önceki vize başvurularında kullanılmamış olan ve en fazla 3 ay içerisinde çekilmiş güncel biometrik fotoğraf kullanılmalıdır.

 • Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve İkametgah Belgesi

Aile birleşimi vizesi başvurusu yaparken Türkiye Cumhuriyeti içerisinde konaklama sağlanan yere ait bilgiler olmalıdır. Nüfus Müdürlüklerinden alınmış Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve İkametgah belgesi sunulmalıdır.

 • Nüfus Cüzdanı

Başvuran kişiye ait nüfus cüzdanının ön ve arka fotokopisi evraklar arasında yer almalıdır.

 • Sabıka Kaydı

Türkiye Cumhuriyeti’nden alınmış olan sabıka kaydı bilgilerini içeren belgeler, evraklar arasında olmalıdır.

 • Finans Durum Belgeleri

Avusturya’da bulunan eşin, ailesinin geçimini sağlayacağına dair kanıtlar olmalıdır. Çalıştığı kurumdan alacağı imzalı belgeler, maaş bordrosu ve işe giriş bilgileri olmalıdır.

 • Avusturya’da Yaşayan Eşin Sigorta Örneği

Sağlık sigortasının olduğuna dair geçerli ve güncel bir belge olmalıdır.

 • Kira Kontratı

Avusturya aile birleşimi vizesi başvurusu esnasında Avusturya’da yaşayan kişinin kira kontratı ya da var ise tapu belgeleri sunulmalıdır. Belgenin hem aslı hem de fotokopisi olmalıdır.

 • Uluslararası Geçerlilikte Olan Doğum Kayıtları
 • Evlilik Cüzdanı

Avusturya vizesi en kolay nasıl alınır; >> schengenvize.net/avusturya-vize bağlantısın’dan yeni yılda hazırlanan ayrıntılı kesin kılavuza ulaşabilirsiniz.

Avusturya Aile Birleşimi

Avusturya aile birleşimi vizesi; Avusturya’da yaşayan eş ya da çocukların yanına uzun süreli kamet dahilinde gitmek amacıyla alınır.

Avusturya aile birleşimi vizesi almak için evliliğin geçerli olduğunun kanıtlanması en büyük şartlardan biri sayılır. Aksi takdirde bu vize türü için başvurunuz olumsuz yanıtlanır.

Avusturya aile birleşimi şartları arasında vizeyi alabilmek adına sizlere mülakat düzenlenmesi de yer alır. Mülakat içerisinde verdiğiniz cevaplarla birlikte vize başvurusunda verdiğiniz evraklar incelenir böylece vize başvurunuz değerlendirilmiş olur. Eğer mülakatta verdiğiniz cevaplar ya da dil seviyeniz yetersiz görülürse o zaman yine başvurunuz olumsuz yanıtlanacaktır.

Bu durumdan dolayı pek çok kişi Avusturya aile birleşimi vizesi soru cevapları gibi konuları merak eder. Mülakat soru ve cevapları kesin bir şekilde belirtilmese de mülakatta sorulacak olan sorular az çok bellidir. Sizlere mülakat esnasında kendinize dair sorular sorulmaktadır. Ne işle uğraştığınız, nelerden hoşlandığınız ya da nerede çalıştığınız gibi. Ayrıca evliliğinizle ve varsa çocuklarınızla alakalı sorular da yöneltilmektedir. Mülakat Almanca olarak düzenlenecektir. Ayrıca ülkeye dil açısından uyumluluk sağlayıp sağlayamadığınızı ölçmek amacı ile dil sınavı da uygulanacaktır.

Avusturya aile birleşimi 2021 yılı için istene şartlardan en temel olanları bunlardır. Ancak her şey bununla da sınırlı değildir. Çünkü bu vizeyi alabilmek için yaşla alakalı şartların da usule uygun olması gerekmektedir.

Avusturya aile birleşimi yaş sınırı da bu vizenin alınması için temel şartlar arasında yer almaktadır. Eğer 21 yaşını doldurmamış iseniz aile birleşimi vizesi alamayacağınızı önemle belirtelim.

Avusturya aile birleşimi vizesi ne zaman çıkar sorusu da bu vize türü için oldukça sık sorulan sorular arasında yer almaktadır. Genel anlamda tüm ülkeler için aile birleşimi vizeleri bir miktar daha uzun sürede çıkmaktadır. Çünkü bu konuda incelenmesi ve değerlendirilmesi gereken pek çok faktör vardır. Avusturya aile birleşimi için başvuruda bulunmuş iseniz, vize sonucunuzun yaklaşık olarak 6 içerisinde açıklanacağını söyleyebiliriz. Ancak vize merkezlerindeki yoğunluk ya da sizlerden ek evrak talep edilme durumuna göre bu sürelerde daha da uzama meydana gelebilir.

İşte bu yüzden vize işlemlerinizde ya da uçak bileti vs gibi durumlarda, bu ihtimalleri göz önünde bulundurmak ve işlemleri buna göre tamamlamak önemlidir. Ani çıkacak sorunlar ya da zorunluluktan doğan ertelemeler yüzünden mağdur olmamak için her ihtimali düşünmek gerektiğini unutmayın.

Aile Birleşimi Avusturya 2021

Avusturya uzun süreli vize grubunda yer alan aile birleşimi vizesi için birtakım koşullar gerekmektedir. Ki bu koşullar sağlanmıyor ise başvurmanız için herhangi bir gereksinim söz konusu değildir. Çünkü aile birleşimi vizesi çok net bir vizedir ve çok az şarta sahiptir. Bu şartlar sağlanır ise vize almak mümkün iken her durumda geçerli değildir.

Avusturya aile birleşimi akraba statüsü için çalışmaz. Yani kişinin eşi ya da çocuğu değilseniz aile birleşimi vizesi alamazsınız. Kimse teyzesi, dayısı ve benzeri için ub vizeyi alamaz. Bu nedenle bunun için farklı bir vize alınması gerekir kş o vize de seyahat grubunda sayılıp uzun süreli olmayacaktır.

Avusturya aile birleşimi 2020 yılında ne ise 2021 yılında da odur aslında. Yani ciddi bir değişiklik olmamış olup 2020 yılında yazılanlar ile de uyum söz konusudur. 2020 yılında pek çok kişi Avusturya aile birleşimi vizesine başvurmuştur ancak kabul edilebilmesi için 1.dereceden yakın olması gerekmektedir. Yani eş, çocuk ya da ebeveyn olmalısınız. Ayrıca bunu resmi olarak belgelemeniz de gerekmektedir.

Aile birleşimi Avusturya 2021 yılında da tercih edilen bir vize olmuştur. Özellikle eşlerden biri bizzat Avusturyalı ise bu vize daha sık tercih edilmiştir. Aynı şekilde eşlerden biri Avusturya’da çalışma vizesi ile çalışıyor ise kişi bu durumda da aile birleşimi vizesi talebinde bulunabilmektedir.

Avusturya vize başvurularınızı VFS Global üzerinden yapabilirsiniz. VFS Global Avusturya aile birleşimi vizesi başvurusu ise yapılamaz. Avusturya ile ilgili diğer tüm vizeler de burada başvurulabilmektedir. Avusturya konsolosluğunun bu konuda bir anlaşması olup aslında sürecin daha hızlı yönetilmesi sağlanır. Ancak aile birleşimi D tipi vize olup bizzat konsolosluğa veya büyükelçiliğe gerek duyulmaktadır.

Bir diğer merak edilen ise bu vizenin ne kadar sürede çıkacağıdır. Sık sık sorulan Avusturya aile birleşimi vizesi kaç günde çıkar 2021 yılında sorulmaktadır. Bu vizenin sonuçlanma süreci oldukça uzundur. Bir yılın yarısı kadar sürmesi dahi mümkündür. Avusturya aile birleşimi vizesi 6 aya kadar sonuçlanmaktadır ancak pandemi nedeni ile süreç uzayabilmektedir.

Avusturya aile birleşimi 2021 yılında ince eleyip sık dokumaktadır. Ancak sebebiniz geçerli ise bu etkili olacaktır. Aynı zamanda sizin gelir durumunuz, yaptığınız iş, üzerinize var ise ev veya arsa gibi faktörler de birçok açıdan etkili olacaktır.

Avusturya Aile Birleşimi Vizesi Ne Kadar Sürede Çıkar?

Avusturya aile birleşimi vizesi için başvuru sonuçlanma süresi yaklaşık olarak 6 aydır. Ancak 6 aylık süre kesin değildir çünkü sonuçlanma süresi kişinin durumuna ve evrak eksiğine göre değişiklik gösterir.

Avusturya Aile Birleşimi Vizesi Kaç Günde Çıkar 2021?

Başvuru sahibinin durumuna ve hazırlanan evraklarda eksiklik olup olmamasına göre değişkenlik gösterse de Avusturya aile birleşimi vizesinin sonuçlanma süresi ortalama olarak 6 aydır.

Avusturya D Tipi Vize Nedir?

6 aydan daha uzun süre Avusturya’da kalmayı ve yerleşmeyi düşünen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının alması gereken ulusal vize türü D tipi vizedir.

Avusturya Aile Birleşimi Vize İşlemleri Video;

İlginizi Çekilebilir;

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
whatsapp0850 228 43 53

Tüm Türkiye

×