Yunanistan Erasmus Vize İşlemleri

Yunanistan Erasmus Vize İşlemleri

Yunanistan Öğrenci Vizesi

Her yıl dünyanın dört bir yanından gelen birçok öğrenci çeşitli alanlarda eğitim görmek için Yunanistan’ı tercih etmektedir. Farklı amaçlar için verilen farklı vize türleri vardır. Aşağıda öğrenci vizesi almak için gerekenler aktarılmıştır.

Kısa Konaklama Vizesi

Bir Schengen vizesi veya kısa süreli vize sahibi, aşağıdaki gibi Yunanistan ve diğer Schengen bölgesi ülkelerinde herhangi bir 180 günlük süre içerisinde ülkede en fazla 90 gün kalabilir:

Avusturya, Belçika, Danimarka, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Estonya, Fransa, Yunanistan, Almanya, Macaristan, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Letonya, Litvanya, Malta, Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Norveç, İsviçre, Portekiz, Slovenya, Slovakya, İsveç ve İspanya.

Uzun Süreli Vize

Uzun süreli bir “D” vizesi, sahibine Yunanistan’da 3 ay veya 90 günden daha uzun süre girme ve kalma izni verir. Herhangi bir başvuru sahibi, araştırma amaçlı seyahat etme ya da eğitim görme amacıyla öğrenci vizesi için başvuruda bulunabilir.

Öğrenci Vize Ücretleri

Vize ücretleri sadece nakit olarak ödenir. Vize ücretleri aşağıdakilerden birine ait olan öğrenciden feragat edilecektir:

 • Lisans öğrencileri, lisans öğrencileri, okul öğrencileri ve hatta onlara eşlik eden öğretmenler için.
 • 12 yaşından küçük çocuklar.
 • Kar amacı gütmeyen kuruluşların 25 yaş ve altındaki temsilcileri, kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından düzenlenen seminerlere, konferanslara, eğitim etkinliklerine, spor ve kültürel etkinliklere katılacak kişiler.
 • Hizmet ve diplomatik pasaport sahipleri.

Fotoğraf Özellikleri

Öğrenci vizesi fotoğrafları için önemli fotoğraf özellikleri şunlardır:

 • Fotoğrafın, tek bir kıvrım veya mürekkep lekesi bulundurmadan yüksek kalitede olması şarttır.
 • Net ve keskin odak olmalı.
 • Yüzünüzün düzgün bir şekilde görülebilmesi gerekmektedir.
 • Genişlik 35-40 mm olmalıdır.
 • Başvuranın fotoğrafı 6 aydan daha eski olmamalıdır.

İşlem Süresi

Başvurular konusunda 48 çalışma saati içinde Büyükelçilik karar verir. Bununla birlikte, istisnai durumlarda, bu süre bir miktar daha inceleme yapılması ve belirli durumlarda ek belgeler gerektiğinde süreç 30 takvim gününe kadar uzayabilir.

Tüm Öğrenci Vizesi Başvuru Sahipleri İçin Belgeler

 • Öğrenci vizesi için eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu,
 • Başvuru sahibi 18 yaşından küçük ise:
 • Diğer ebeveyni veya vasisi tarafından noter tarafından onaylanmış yazılı bir izin,
 • Ebeveynlerin pasaport kopyaları Pasaport geçerli değilse, başvuranın doğum belgesi ve ebeveynlerin kimlik kartları ibraz edilmelidir.
 • Elde edilen düzenli gelir.

Başvuru sahibi sponsorlu ise: Sponsorluk kanıtı

Başvuru sahibi çalışıyorsa: Son üç aylık maaş dökümü, İş sözleşmesi,

Eğer başvuru sahibi serbest meslek sahibi ise veya şirket sahibi ise, şirketin tescil belgesi ibraz edilmelidir.

Finansal Kanıtlar

Son üç ayda ciroyu gösteren ve banka tarafından imzalanan ve usulüne uygun olarak damgalanan orijinal özel banka hesap özeti;

Son iki değerlendirme yılı gelir vergisi beyannamesi onayı;

Konaklama İspatı

Yurt rezervasyonu veya otel rezervasyonu her başvuru sahibi tarafından yapılacaktır. Eğer başvuru sahibi bir arkadaşla ya da bir aile üyesiyle kalmaya karar verirse, ev sahibi tarafından özel bir konaklama kanıtı olarak yetki verilmelidir.

Ulaşım Aracı Kanıtı

 • Uçuş rezervasyonu.
 • Amaçlanan kalış süresinin yanı sıra tüm üye devletlerin topraklarını kapsayan bir seyahat sağlık sigortası. Sigorta poliçesi ayrıca acil tıbbi yardım, acil hastane tedavisi veya tıbbi nedenlerden dolayı ülkesine geri gönderilme ile ilgili olası masrafları da kapsamalıdır. Herhangi bir sağlık sigortasının asgari teminatı: 30.000 Euro.
 • Varsa önceki vizelerin kopyası.
 • Pasaportun ilk ve son sayfasının açık bir kopyası.
 •  

Yunanistan Erasmus Vizesi

Erasmus eğitim programı kapsamında Yunanistan sınırları içinde öğrenim görmek isteyen öğrenciler Erasmus vizesi ile ülkeye giriş yapacaktır. Yunanistan Erasmus vizesi için öğrencilerden bir takım şartları yerine getirmeleri istenir. Bu şartlardan en önemlisi Erasmus değişim programında yer alan Yunanistan sınırı içinde bulunan okuldan gelecek resmi mektuptur.

 Uzun süreli vize grubunda yer alan erasmus vizesi, Yunanistan ulusal vizesidir. D vizesi olarak sınıflandıran vize, 90 günden fazla konaklama hakkı sunmaktadır. Erasöus vizesi için yapılan başvuru sonrasında sonuçlar 20 ile 25 iş günü içinde çıkacaktır. Başvuru sırasında resmi tatiller ve konsolosluk yoğunluğu dikkate alınmalıdır. Erasmus değişim programı için gerekli vize çalışmaları seyahat tarihinden en fazla 3 ay önce gerçekleşebilir.

 • Pasaport
 • Vize başvuru formu
 • Seyahat sağlık sigortası
 • Biometrik bilgiler
 • Eğitim ücreti taahhütnamesi
 • Başvuru teyit belgesi
 • Transkript
 • Öğrenci belgesi
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Burs belgeleri

 Öğrencilerden Yunanistan Erasmus vizesi için istenir. Burs belgeleri İngilizce olarak tercüme edilmelidir. Öğrenci belgesinin aslı ile beraber 2 tane fotokopisi istenmelidir. Güncel tarihli ve kaşeli transkript de 2 adet fotokopi ile sunulmalıdır. Başvuru teyit belgesinde de aslı yanında 2 adet fotokopisi bulunmalıdır. Eğitim ücreti ise 639 Euro olacak şekilde hazırlanmalıdır. Bu belgede noter onayı ve belgenin 2 fotokopisi ile aslı mutlaka olmalıdır. Yunanistan Erasmus Vizesine dair bütün detaylar yukarıda olduğu şekildedir.

 •  0342 999 36 02

Gaziantep

0850 228 43 53

Tüm Türkiye