Yunanistan Çalışma İzni Vize İşlemleri

Yunanistan Çalışma İzni Vize İşlemleri

Yunanistan Oturma İzni

Yunanistan vatandaşı olmadığı halde Yunanistan’da belirli bir süre veya sınırsız şekilde oturuma izin veren belgeye oturum izni denilmektedir. Bu belge bir çeşit göçmenlik belgesidir. Yunanistan oturma izni alan kişi otomatik olarak Schengen vizesi almaya da hak kazanmış olur. Oturum izni 3 farklı yol ile gerçekleşir. Eğitim, aile ve aile birleşimi bu ülke den oturma izni almanızı sağlar. Avrupa Birliğine üye olmayan ülke vatandaşları Yunanistan oturum izni almak için bir takım şartları taşımalıdır.

  • Yunanistan sınırları içinde doğanlar
  • AB vatandaşı olmakla beraber Yunanistan sınırları içinde yaşamak istemek
  • Yunan vatandaşlığı bulunan biri ile evlenmek
  • Yunanistan sınırları içinde her hangi bir alan için yatırım yapmak
  • Herhangi bir eğitim dalında eğitim almak ya da vermek için ülkeye gitmek
  • Yunanistan sınırları için de 250 bin Euro değerinde taşınmaz almak

 Bu şartlardan biri ile Yunanistan oturma izni alınır. Ülke sınırları içinde 250 bin Euro değerinde mülk satın alan biri ülkede 5 yıl boyunca oturum izni almış olur. Mülk satın alan kişilerin oturum izni aşamasında sicil, sağlık, adli gerekli tüm belgeleri temin etmeleri gerekir. Gayrimenkul yatırımı yapmak içinde ülkede bir takım kurallar bulunur. Ayrıca satın alınan mülk sonrasında Yunanistan devleti tarafından bir takım vergiler de alınır. Ülkede yaşayan ve mülk sahibi olanlar için vergi numarası verilir.

Yunanistan Çalışma İzni

Avrupa Birliği üye ülkesi olan Yunanistan sınırları için de çalışmak isteyen TC vatandaşları çalışma izni almak zorundadır. Bu ülkede yeni bir iş kurmak isteyenler, bir şirkette çalışmak isteyenler ya da serbest meslek yapmak isteyenler Yunanistan çalışma izni için başvuru yapmalıdır. Başvuru için dilekçe ile Yunanistan konsolosluğuna gidilmesi gerekir. Ardından söz konusu ülke Yunanistan’a girişten hemen sonra ikamet tezkeresi alınır. Tezkere alındıktan sonra Yunanistan İl sınırları içerisinde bulunan belediyeye bireysel olarak başvuru yapılır. Son olarak yapılması gereken işlem Atina Valiliği Çalışma Müdürlüğüne başvurudur.

Yunanistan çalışma izni için ilk olarak çalışma vizesi alınır. Ülkemiz dahilinde başka bir ülkede çalışmak isteyen kişilerin uyruğuna bakılmadan sosyal güvenlik primlerini yasalara uygun şekilde yatırılması istenir. Bu alanda yapılan çalışmaların sonuçlanması belli yasal süreç (gün ve zaman) beklenir.

 Yunanistan kurulları her yılın son 3 ayında gerekli iş gücüne göre sınıflama yapar. Bu sınıflamada yabancı uyruklu çalışan ihtiyacı da ortaya çıkar. Yunanistan çalışma izni bu ihtiyaçlara göre yönlenecektir. Yapılacak işler için gerekli kurların tam olarak yerine getirilmesi gerekir. Çalışma izni için prosedürler şu şekilde sıralanır.

Yabancı uyruklu vatandaş çalışmaya başlayıncaya kadar Yunanistan sınırlarında hayatını devam ettirecek gelir kaynağı bulundurmalıdır. Bu gelir belgeleri ile ispatlanmalıdır.

 Oturma izni alınmadan yabancı uyruklu vatandaş en az 3 aylık asgari ücret tutarını ve geri dönüş masraflarını karşılayacak hesap bakiyesini hesabına yatırmalıdır.

 Çalışma izni verildikten sonra bitmesine 2 ay kala yenilenmelidir. Bu izin Vali tarafından verilecektir.

Yunanistan Transit Vize Ülkeleri

Yunanistan transit vize ülkeleri balta Türkiye olmak üzere, Yunanistan’ a sınır komşuluğu yapan bütün ülkeleri kapsamaktadır. Bu ülkeler kara yolu ile transit vize talebinde bulunmaktadır. Hava yolu ile de uçağın aktarma yaptığı ülkelerden 24 saat içerisinde transit vize talebi sorgulaması yapılmamaktadır. 24 saati aşması durumunda hem kara yolunda hem de hava yolunda transit vizeye başvuruda bulunulması gerekmektedir.
0342 999 36 02

Gaziantep

0850 228 43 53

Tüm Türkiye