Fransa Konsolosluk Bilgileri

Fransa Konsolosluk Bilgileri

Ülkelerin, diğer devletlerin büyük ve ticari yerlerinde, mevcut bulunan ülkenin mülki amirleri ile temasını kurması, vize prosedür işlemleri, pasaportları yenileme, temsil edilen ülkenin vatandaşlarının doğum, ölüm, evlilik durumları ile ilgilenme, ulaşım, sağlık, eğitim ve hukuki durumlar içerisinde çözüm üretmek amacı ile kurdukları merkezlere/kurumlara ‘’Konsolosluk’’ adı verilmektedir.

Uluslararası bir hukuk devletinin diğer bir devletlerde konsolosluk makamını oluşturmasının mecburi olmadığı da ifade edilmektedir. Bunun yanı sıra devletler diğer devletler karşısında çıkarlarını ve diğer bir ülkelerde oturan kişilerin haklarını korumak nedeni ile konsolosluk açılmaktadır. Konsolosluk makamlarının açılması bulunan ülke devletinin izni ile gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda da bu alınan izin, devletin isteği doğrultusunda da kaldırılabilmektedir.

Fransa ülkesinin dış işleri bakanlığı tarafından seyahat edilecek ülkede bulundukları şehrin mülki amirlikleri ile temas içerisinde bulunarak kendisi için ön görülen bir görevleri yerine getirmek amacı ile atanan kişilere de ‘’konsolos’’ denilmektedir. Konsoloslar ise bulundukları şehrin büyüklüğü ve beraberinde de ticari niteliği temel alınarak başkonsolos, konsolos ve beraberinde de tekrar konsolos yardımcısı olarak hizmet sağlamaktadır.

Fransa ilgili ülkenin konsolosluğu ise konsolosluk çalışanları diplomatik görevli vasfına sahip değildir. Resmi olarak diplomatik bir görevlere atanan kişiler dışında kalanlara diplomatik ayrıcalıklar tanımamaktadır. Bunun yanı sıra görevlerini yerine getirdikleri sırada bürokratik konularda ve beraberinde de adli kovuşturmalarda belli başlı olan ayrıcalıklara sahip olmaktadırlar.

Fransa Konsolosluğu’nun Görevleri

Fransa ülkesinin konsolosluğu, resmi bir kurum olmasının beraberinde de diplomatik yetkiye sahip değildir. Türkiye ülkesinin sınırları içerisinde menfaatlerini koruyan ve ilerleten, çeşitli resmi süreçleri de idame ettiren resmi bir kurum niteliği taşımaktadır. Fransa ülkesinin konsolosluğunun görevleri ise bazı antlaşmalar ve de nizamnamelerle tasarlanmıştır.

Tüm bu yukarıda belirtilenlerin yanı sıra Fransa ülkesinin konsolosluğunun en temel görevi ise, Türkiye sınırları içerisindeki ticari bir menfaatlerini korumak, geliştirmek, pasaport yenileme işlemleri, tıbbi durumlar, kanuni konular, eğitim alanı içerisinde yardım sağlayabilme, ulaşım ile bulundukları ülkelerin otoriteleri ile birlikte iletişim kurma, yurt dışında gerçekleşen ölüm, doğum, ayrılık ve beraberinde de dünya evi olayları ile ilgili olan tüm konularda hizmet vermektedir.

 

error: Content is protected !!0342 999 36 02

Gaziantep

0850 228 43 53

Tüm Türkiye