Portekiz Vize Dilekçe

  Portekiz Vize Dilekçe, Portekiz Vize Dilekçe

       Schengen ülkelerinden birisi olan Portekiz, yıl içerisinde farklı sebeplerden milyonlarca ziyaretçi almaktadır. Portekiz’e giriş yapılabilmesi için amaç ne olursa olsun alınması gereken bir vize vardır ve alınacak olan vize türü belirlendikten sonra o vizeye başvuru yapılmalıdır. Portekiz’e gidiş amacı eğer turistik bir sebepse, alınması gereken vize türü Portekiz turistik vizedir. 

  Portekiz turistik vize alınabilmesi için Konsolosluk tarafından istenen ve başvuru yapan kişi hakkında detaylı bilgiler alınabilecek bazı evraklar istenmektedir. İstenen bu evraklar eksiksiz olarak hazırlanmalıdır ki vize başvurusu için verilecek olan karar doğru bir şekilde verilsin. Schengenvize.net ile iletişime geçerek evrak hazırlama aşamasında profesyonel destek alınabilir ve alınacak olan destek ile de evrak hazırlama işlemleri eksiksiz olarak hazırlanabilir. Portekiz turistik vize sonuçlandırılması Portekiz Konsolosluğu tarafından yapılmaktadır.

   

       Portekiz’e turistik amaçla gidileceği zaman alınması gereken vize türü Portekiz turistik vizedir ve Portekiz turistik vize alabilmek için, Konsolosluk tarafından istenen evrakların eksiksiz olarak hazırlanarak Konsolosluk tarafından görevlendirilmiş olan vize merkezlerine gidilerek vize başvurusu tamamlanabilmektedir. 

  Vize başvuruları sırasında Konsolosluk tarafından istenen evraklar, başvuru yapan kişinin mesleki durumuna uygun olarak da değişebilmektedir. İstenen evraklardan bir tanesi ve önemli olanı da seyahat amacını açıkça belirtildiği Portekiz turistik vize dilekçedir. Portekiz turistik vize dilekçe doldurulurken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır.

  • Portekiz’e yapılacak olan seyahatin amacı açıkça belirtilmelidir. Örneğin, turistik bir tura katılacaksanız eğer tur hakkında detaylı bilgiler vermeli ve hatta varsa broşürle de desteklemelisiniz.
  • Seyahat edilecek olan tarihler açıkça belirtilmelidir ve eğer varsa ek olan seyahatlerden de bahsedilmelidir.
  • Seyahat süresince karşılanması gereken masrafların kim tarafından ve nasıl karşılanacağı açıkça belirtilmelidir.

  İki Dilekçe Gerektiren Durumlar

   

       Portekiz turistik vize başvuruları sırasında bazen Konsolosluk tarafından iki dilekçe istenebilmektedir. İki dilekçe gerektiren durumlar genel olarak maddi durumla ve mesleki statü ile alakalı olmaktadır.

  • Portekiz turistik vize başvurusu yapan kişi eğer SGK’lı bir çalışansa, Portekiz’de olunacak süre boyunca masrafları karşılayabileceğine ve de çalıştığı iş yerinin yetkilisi tarafından, seyahat tarihlerinde izinli olduğuna dair dilekçe yazılmalıdır.
  • Seyahat edecek olan kişi eğer ev hanımı ya da öğrenci ise, Portekiz’de olduğu süreçte masraflarının kim tarafından ve nasıl karşılanacağı kanıtlanmalıdır. Başvuru yapacak olan kişiye bir sponsor gereklidir ve sponsor olan kişinin, masrafları karşılayacağına dair yazması gereklidir.

  Portekiz Konsolosluğu Turistik Dilekçe Örneği

  Vize Bölümü Dikkatine,

              Ülkenizi 07.04.2020-09.04.2020 tarihleri arasında Eşim Fatıma AKAR VE kardeşim Mahmut Akar ile Eşi Cemile Kar ile birlikte turistik olarak ziyaret edeceğiz. Sürekli seyahat etmemiz nedeniyle mümkünse tarafımıza 5 Yıllık schengen vizesinin verilmesini rica ederim.

             Seyahat süresince meydana gelebilecek tüm masraflar tarafımdan karşılanacak olup, verilen vize süresinin dışında ülkenizde ve Schengen Ülkelerinde kalmayacağımızı taahhüt ederiz.

     Saygılarımla,

   SAMI AKAR

  Portekiz Ticari Vize Dilekçe

    Schengen ülkelerinden birisi olan Portekiz, yıl içerisinde farklı sebeplerden milyonlarca ziyaretçi almaktadır. Portekiz’e giriş yapılabilmesi için amaç ne olursa olsun alınması gereken bir vize vardır ve alınacak olan vize türü belirlendikten sonra o vizeye başvuru yapılmalıdır. 

  Portekiz’e gidiş amacı eğer Portekiz’de faaliyet gösteren iş yeri ile görüşmeler, toplantılar yapmak veya konferans, seminer, fuar, alan araştırması vs. gibi ticari uygulamalara katılmak gibi sebeplerse, alınması gereken vize türü Portekiz ticari vizedir. Portekiz ticari vize alınabilmesi için Konsolosluk tarafından istenen ve başvuru yapan kişi hakkında detaylı bilgiler alınabilecek bazı evraklar istenmektedir.

   İstenen bu evraklar eksiksiz olarak hazırlanmalıdır ki vize başvurusu için verilecek olan karar doğru bir şekilde verilsin. Schengenvize.net ile iletişime geçerek evrak hazırlama aşamasında profesyonel destek alınabilir ve alınacak olan destek ile de evrak hazırlama işlemleri eksiksiz olarak hazırlanabilir. Portekiz ticari vize sonuçlandırılması Portekiz Konsolosluğu tarafından yapılmaktadır.

   

  Portekiz Ticari Vize Gerekli Evraklar

   

       Portekiz’e ticari faaliyet gerçekleştirmek amacıyla gidileceği zaman alınması gereken vize türü Portekiz ticari vizedir ve Portekiz ticari vize alabilmek için, Konsolosluk tarafından istenen evrakların eksiksiz olarak hazırlanarak Konsolosluk tarafından görevlendirilmiş olan vize merkezlerine gidilerek vize başvurusu tamamlanabilmektedir. Vize başvuruları sırasında Konsolosluk tarafından istenen evraklar, başvuru yapan kişinin mesleki durumuna uygun olarak da değişebilmektedir.

  • Son on yıl içerisinde alınmış ve seyahat dönüşünden sonra üç ay daha geçerli olan pasaport,
  • Tükenmez kalem ve başvuru yapan kişinin el yazısıyla doldurulmuş olan, eksiksiz ve doğru bilgiler içeren Portekiz ticari vize başvuru formu,
  • Başvuru yapan kişi eğer 18 yaşından küçükse, ailesi tarafından yazılmış olan izin belgesi,
  • Portekiz’de faaliyet gösteren firma tarafından gönderilen davetiye mektubu ve davetiye mektubunu yazan kişinin kimlik ve firmadaki görevi hakkında detaylı bilgiler; fuar, konferans vs. düzenleyicileri tarafından gönderilen davetiye mektubu,
  • Portekiz ticari vize başvuru yapan kişinin firmadaki görevleri ve seyahat tarihleri arasında izinli olduğuna dair, şirket yetkilisi tarafından yazılan izin dilekçesi,
  • Türkiye’de olan şirketin ticari sicil kayıtları, vergi levhası vs.
  • Portekiz’e yapılacak olan seyahatin amacının açıkça belirtildiği Portekiz ticari vize dilekçe,
  • Nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi ve tam vukuatlı nüfus kayıt örneği,
  • Son altı ay içerisinde çekilen ve istenen ölçülerde olan iki adet biometrik fotoğraf,
  • Seyahat boyunca bütün masrafların nasıl ve kim tarafından karşılanacağını gösteren ve bunu kanıtlayıcı belgeler; banka hesap döküm belgeleri,
  • Vize ücreti ödendiğine dair dekont,
  • Seyahat süresince geçerli olan 30,000 Euro teminatlı seyahat sağlık sigortası.

  Portekiz Konsolosluğu Ticari Dilekçe Örneği

  VİZE BÖLÜMÜNE

  ŞİRKETİMİZ GENEL MÜDÜRÜ / ÇALIŞANI OLAN SN.HAKAN KARABAY 17.03.2020/20.03.2020 TARİHLERİNDE ÜLKENİZE YAPACAĞI İŞ SEYAHATİNDEN DOLAYI KENDİLERİNE GEREKLİ OLAN SCHENGEN VİZESİNİN  VERİLMESİNİ RİCA EDERİZ.

              Schengen ülkelerinde bulunduğu süre içerisinde vize bitiminden önce dönüleceğini ve  tüm masrafları şirketimiz tarafından karşılanacağını garanti ederiz.

  Saygılarımızla

  Portekiz Aile Ziyareti Vize Dilekçe

       Schengen ülkelerinden birisi olan Portekiz, yıl içerisinde farklı sebeplerden milyonlarca ziyaretçi almaktadır. Portekiz’e giriş yapılabilmesi için amaç ne olursa olsun alınması gereken bir vize vardır ve alınacak olan vize türü belirlendikten sonra o vizeye başvuru yapılmalıdır.

   Portekiz’e gidiş amacı eğer orada olan bir tanıdık ya da akrabayı ziyaret etmek gibi bir sebepse, alınması gereken vize türü Portekiz aile ziyareti vizedir. Portekiz aile ziyareti vize alınabilmesi için Konsolosluk tarafından istenen ve başvuru yapan kişi hakkında detaylı bilgiler alınabilecek bazı evraklar istenmektedir. 

  İstenen bu evraklar eksiksiz olarak hazırlanmalıdır ki vize başvurusu için verilecek olan karar doğru bir şekilde verilsin. Schengenvize.net ile iletişime geçerek evrak hazırlama aşamasında profesyonel destek alınabilir ve alınacak olan destek ile de evrak hazırlama işlemleri eksiksiz olarak hazırlanabilir. Portekiz aile ziyareti vize sonuçlandırılması Portekiz Konsolosluğu tarafından yapılmaktadır.

   

       Portekiz’e orada olan bir tanıdık ya da akrabayı ziyaret etmek gibi amaçla gidileceği zaman alınması gereken vize türü Portekiz aile ziyareti vizedir ve Portekiz aile ziyareti vize alabilmek için, Konsolosluk tarafından istenen evrakların eksiksiz olarak hazırlanarak Konsolosluk tarafından görevlendirilmiş olan vize merkezlerine gidilerek vize başvurusu tamamlanabilmektedir. 

  Vize başvuruları sırasında Konsolosluk tarafından istenen evraklar, başvuru yapan kişinin mesleki durumuna uygun olarak da değişebilmektedir. İstenen evraklardan bir tanesi ve önemli olanı da seyahat amacını açıkça belirtildiği Portekiz aile ziyareti vize dilekçedir. Portekiz aile ziyareti vize dilekçe doldurulurken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır.

  • Portekiz’e yapılacak olan seyahatin amacı açıkça belirtilmelidir. Örneğin; akrabalarınızdan birini ziyaret edecekseniz eğer, akrabalık bağınızdan bahsetmeli ve o kişinin ikamet ve kimlik bilgilerinden bahsetmelisiniz.
  • Seyahat edilecek olan tarihler açıkça belirtilmelidir ve eğer varsa ek olan seyahatlerden de bahsedilmelidir.
  • Seyahat süresince karşılanması gereken masrafların kim tarafından ve nasıl karşılanacağı açıkça belirtilmelidir.
  • Eğer başvuru yapan kişi çalışansa, iş yerinden izin almalı ve bunu belirtmelidir.

  Portekiz Konsolosluğu Aile Ziyareti Dilekçe Örneği

  Vize Bölümü Dikkatine,

              Ülkenizi 07.04.2021-09.04.2021 tarihleri arasında Eşim Fatıma AKAR VE kardeşim Mahmut Akar ile Eşi Cemile Kar ile birlikte Aile ziyareti amacı nedeniyle  ziyaret edeceğiz. Sürekli seyahat etmemiz nedeniyle mümkünse tarafımıza 5 Yıllık schengen vizesinin verilmesini rica ederim.

             Seyahat süresince meydana gelebilecek tüm masraflar tarafımdan karşılanacak olup, verilen vize süresinin dışında ülkenizde ve Schengen Ülkelerinde kalmayacağımızı taahhüt ederiz.

     Saygılarımla,

   SAMI AKAR

  Portekiz Fotoğraf Ölçüleri

       Schengen ülkelerinden birisi olan Portekiz, yıl içerisinde farklı sebeplerden milyonlarca ziyaretçi almaktadır. Portekiz’e giriş yapılabilmesi için amaç ne olursa olsun alınması gereken bir vize vardır ve alınacak olan vize türü belirlendikten sonra o vizeye başvuru yapılmalıdır. Portekiz’e gidiş amacı ne olursa olsun, alınması gereken bir vize türü vardır. 

  Portekiz vizesi alınabilmesi için Konsolosluk tarafından istenen ve başvuru yapan kişi hakkında detaylı bilgiler alınabilecek bazı evraklar istenmektedir. İstenen bu evraklar eksiksiz olarak hazırlanmalıdır ki vize başvurusu için verilecek olan karar doğru bir şekilde verilsin. Schengenvize.net ile iletişime geçerek evrak hazırlama aşamasında profesyonel destek alınabilir ve alınacak olan destek ile de evrak hazırlama işlemleri eksiksiz olarak hazırlanabilir. Portekiz vize sonuçlandırılması Portekiz Konsolosluğu tarafından yapılmaktadır.

   

       Portekiz’e her ne amaçla gidilecek olunursa olsun, gidileceği zaman alınması gereken bir vize vardır ve gidiş amacına göre vize türleri vardır ve Portekiz vizesi alabilmek için, Konsolosluk tarafından istenen evrakların eksiksiz olarak hazırlanarak Konsolosluk tarafından görevlendirilmiş olan vize merkezlerine gidilerek vize başvurusu tamamlanabilmektedir. 

  Vize başvuruları sırasında Konsolosluk tarafından istenen evraklar, başvuru yapan kişinin mesleki durumuna uygun olarak da değişebilmektedir. Ancak hangi vize türü alınacaksa alınsın, vize alacak olan kişinin mesleki durumu ne olursa olsun, her biri için Konsolosluk tarafından istenen evraklardan birisi de Portekiz vize başvurularında kullanılacak özelliklerde biometrik fotoğraftır.

   

  Biometrik Fotoğrafta Olması Gereken Özellikler

   

  • Arka planı beyaz olmalı,
  • Çözünürlüğü 600 dpi olmalı,
  • Fotoğrafta profil çerçeveyi tam olarak ortalamalıdır,
  • Gözlük varsa eğer çerçeve gözü kapatmamalıdır, gözün çevresinde olmalıdır.
  • Gözlükte gölge veya parlaklık olmalıdır,
  • Fotoğraf daha önce hiçbir Schengen vizesinde kullanılmamış olmalıdır.

  Portekiz Fotoğraf Ebatları

  Portekiz vize başvurusu için gerekli olan fotoğraf ölçüleri 3,5* 4,5 ebatlarında olmalı ve mutlaka 1 aydan eski olmayacak şekilde sunulmalıdır. Fotoğraflarda mimik hareketi kullanılmaması gerektiği gibi arka fonu beyaz olmak zorundadır. Ayrıca alın ve yüz kısmı tam olarak görünmeli gülümseme olmamalı ve dişler görünmemelidir.

   

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir