Litvanya Aile Birleşimi Vize İşlemleri - Schengenvize.net
Litvanya Vizesi: Gerekenler ve Vize Ücreti

Litvanya Aile Birleşimi Vize İşlemleri

Litvanya Aile Birleşimi Vize Başvurusu

Farklı ülkelerde yaşayan eşlerin Litvanya’da buluşmak istemesi halinde işlemler hızlıca halledilmekte ve kişiler Litvanya’da birlikte bir hayat kurabilmektedir.

Lüksemburg Konsolosluk Bilgileri

Litvanya Aile Birleşimi

Türk vatandaşlarının Litvanya’ya gidebilmesi belli şartların sağlanmasıyla olmaktadır. Bu bakımdan bazı kişi ve kurumların çeşitli nedenlerden dolayı Litvanya’ya gitmek istemeleri halinde kendilerinden herhangi bir vize talep edilmemektedir.

Bunun nedeni ise bu kişilerin vize muafiyeti sağlayan pasaportlara sahip olmasıdır. Ancak vize muafiyeti olmayan pasaportların ise Litvanya makamlarından vize almaları mecburidir. Konu ile alakalı olarak vize alınması gereken türlerden bir tanesi olarak ise Litvanya aile birleşimi seçeneği sayılabilir.

Litvanyalı bir kadınla veya erkekle evlenen Türk vatandaşları belli şartların sağlanması halinde Litvanya’ya yerleşme imkanına sahip olmaktadır. Ancak bunun için ise Litvanya aile birleşimi koşullarının tam olarak sağlanması lazım gelmektedir.

Litvanya Aile Birleşimi Vize İçin Gerekli Evraklar

Litvanya’ya eşinin yanına gitmek isteyen kişilerin başvuru esnasında bazı evrakları bulundurması gerekmektedir. Bu evrakların içerisinde kendisinin doldurması gereken evraklar olduğu gibi eşinin de doldurması gereken evraklar da yer almaktadır. Tüm bu evraklar başvuran kişi tarafından birleştirilmeli ve Türkiye’de bulunan Litvanya makamlarına başvuru esnasında iletilmelidir.

Litvanya Aile Birleşimi Vize İşlemleri
Litvanya Aile Birleşimi Vize İşlemleri

Konu ile alakalı olarak Litvanya aile birleşimi vize için Türkiye’den başvuru yapacak olan kişinin teslim etmesi gereken evraklar şunlardır:

 •  Pasaport fotokopisi
 •  Yeterli nakde sahip olduğunu gösterir nitelikteki belge(7200 Litva tutarında olması yeterli olmaktadır.)
 •  3 adet olacak şekilde güncelliğini korumakta olan biyometrik fotoğraf
 •  Litvanyaca veya İngilizce doldurularak teslim edilecek olan vize başvuru formu
 •  Uçak rezervasyon bilgileri
 •  Evli olunan Litvanya vatandaşı ile evliliğinizi ispat edecek nitelikteki uluslararası geçerliliğe sahip olan evlilik cüzdanınızın aslı veya fotokopisi
 •  Gerçekleştirilecek olan seyahat için gerekli olan sağlık sigortası poliçesini gösterir nitelikteki evraklar

Başvuru esnasında Litvanya’ya yerleşmek isteyen kişinin ibraz etmesi gereken belgeler bu şekildedir. Bundan farklı olarak Türk vatandaşı birisiyle evlenen Litvanya vatandaşı kişinin ilgili kişinin Litvanya aile birleşimi vize seçeneğinden faydalanabilmesi için ibraz etmesi gereken belgeler ise şu şekildedir:

 •  Pasaport fotokopisi
 •  Göçmen bürosu tarafından onaylanmış olan davetiye belgesi
 •  Kendisine ait Litvanya’da bir gayrimenkulün bulunduğunu ispatlar nitelikteki belge veya ikametgâhının bulunduğuna dair noter onaylı bir doküman
 •  Litvanya vatandaşını olduğunu kanıtlar nitelikteki vatandaşlık belgesi veya kimlik kartı
 • İngilizce yazılmış olan ve eksiksiz olarak doldurulan Litvanya aile birleşimi vize başvuru formu,
 • Aile birleşimi vize talep dilekçesi,
 • Litvanya vatandaşı olan kişinin vatandaşlık belgesi,
 • Her iki eş tarafının da doğum kayıt belgeleri,
 • Litvanya vatandaşı olan ya da oturum iznine sahip olan kişi tarafından gönderilen belediye onaylı davetiye mektubu,
 • Litvanca yazılmış olan ve Göçmen Bürosundan alınabilen özel başvuru formu,
 • Seyahat süresince geçerli olan 30,000 Euro teminatlı  sağlık sigortası,
 • Litvanya evlilik cüzdanı ve uluslararası evlilik belgesi,
 • Son on yıl içinde alınan pasaport ve nüfus cüzdanı arkalı önlü fotokopisi ile tam vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 • Litvanya’da oturan tarafın ikametgah belgeleri ve eğer gayrimenkul sahibi ise noter onaylı belgesi,
 • Son altı ay içerisinde çekilmiş  2 adet biometrik fotoğraf,
 • Litvanya aile birleşimi vize alındıktan sonra gerekli olan masrafların karşılanabileceğini kanıtlayan son üç aya ait olan banka hesap döküm bilgileri.

Litvanya Aile Birleşimi Vize Ücreti

Vize ücretleri başvurucunun durumuna ve başvurduğu vize kategorisine göre değişkenlik göstermektedir. Bundan dolayı da kişilerin vize işlemlerini halledebilmesi adına vize ücretlerini ödemesi mecburidir.

Konu ile alakalı olarak 2020 yılını kapsayacak şekilde Litvanya aile birleşimi vize ücreti listesi şu şekildedir:
 •  12 yaş ve üzeri: 80 Euro
 •  6-12 yaş: 40 Euro
 •  0-6 yaş: Ücretsiz

Ücretlerde bu yılı kapsayacak şekilde ilgili konsolosluklar tarafından herhangi bir ücret artışına gidilmeyecektir. Ancak 2021 yılı içerisinde ücretlerde konsolosluğun belirleyeceği değerler çerçevesinde değişiklikler yapılabilme ihtimali bulunmaktadır. Özellikle Litvanya aile birleşimi vize başvurusunda bulunacak olan kişilerin değişen ücretleri takip etmelerinde yarar vardır.

Litvanya Aile Birleşimi Vize Kaç Günde Çıkar?

AB üyesi ülkelere yapılan vize başvuruları yoğunluğa ve vize başvurularının sayısına bağlı olarak belli süreler içerisinde sonuçlandırılmaktadır. Ancak şunu belirtmek gerekir ki Litvanya aile birleşimi vize kaç günde çıkar şeklinde sorular soran başvuru sahiplerinin vize başvurularını gitmeyi düşündükleri tarihten en fazla 60 gün öncesine kadar yapabilirler. Bu bakımdan vize başvurusu sonucunun 7-15 gün arası bir sürede sonuçlandığı da unutulmamalıdır.

Başvuru sürecinin kimi durumlarda uzama ihtimali bulunmaktadır. Litvanya makamları tarafından yapılan değerlendirmelerin yetersiz kalması halinde sürecin doğru bir şekilde tamamlanabilmesi adına başvuru sahibine eksik belgelerini tamamlama fırsatı da verilmektedir. Bu bakımdan Litvanya aile birleşimi vize kaç günde çıkar diye düşünen kişilerin başvuru sürecinin uzamaması adına eksiksiz belge teslim etmesi ve uçak rezervasyonlarının tarihlerini de her ihtimali göz önünde bulundurarak almaları önemlidir.

Litvanya Aile Birleşimi Vize Formu

Vize alınabilmesi noktasında yapılacak olan başvurularda belli kriterlere uyulması gerekmektedir. Bu kapsamda yapılacak olan başvurularda bazı belgelerin olması zorunludur. Bu belgeler aşağıdaki gibi listelenebilmektedir:

1) Litvanyaca olacak şekilde hazırlanan vize başvuru formu

2) Litvanya’da kişinin hayatını maddi olarak devam ettirebileceğini gösteren nitelikteki banka hesap dökümleri

3) Kişi işveren ise şirketinin gelir kalemlerini içeren belgeler ve Litvanya’da ticari bir işe girişme niyetinde ise bu kapsamda ilgili makamlardan doldurulması istenen yeterlilik formları,

4)Kişinin Litvanya’da bulunan eşiyle birlikte oturacağı yeri gösteren ve kişinin Türkiye’de sahip olduğu(varsa) gayrimenkullerin özelliklerini gösteren nitelikteki tapu belgeleri

l Sahip olunan gayrimenkullerin ispat edilebilmesi için hem Türk hem de Litvanyalı noterlet tarafından bu durumun tasdik edilmesi

Yukarıda bahsedilen tüm bilgi ve belgelerin Litvanyaca olarak hazırlanması ve gönderilmesi gerekmektedir. Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanan veya gönderilen belgeler Litvanyaca olacak şekilde düzenlenmesi kaydıyla başvuru sahibine iade edilmektedir. Bundan dolayı Litvanyaca biliyorsanız Litvanya aile birleşimi vize seçeneği için başvuru işlemlerinizi ve sürecinizi hızlandırabilirsiniz.

Litvanyaca olacak şekilde hazırlanan belgelerin yeminli tercümanlar tarafından oluşturulması gerekmektedir. Bu bakımdan eş, dost vs. vasıtasıyla hazırlanan belgeler geçerli olamamaktadır. Bu konuda yeminli tercümanların Litvanyaca’ya yapacağı çevirilerden hizmet olarak yararlanmanız lazım gelmektedir.

Litvanya güncel vize formunu ücretsiz indirmek için >> schengenvize.net/litvanya-vize-formu sayfasını ziyaret ediniz.

Litvanya Aile Birleşimi Vize Dilekçe Örneği

Vize başvurusunda bulunmak istediğiniz Litvanya için oluşturulacak olan dilekçe örneği bazı hususları içermelidir. İlki kişisel bilgilerinizdir. Kişisel bilgilerinizde herhangi bir eksiklik veya yanlışlık bulunmamalıdır.

Litvanya’da kimin yanında kalacağınızı, eşinizin gayrimenkullerini ve diğer sahip olduklarınızı(hem Türkiye’de hem Litvanya’da) detaylı bir biçimde başvuru formunda belirtmelisiniz. Zaten Litvanya aile birleşimi vize dilekçe örneği kağıdınızın yanında bu gayrimenkullerin size ve eşinize ait olduğunu gösterir nitelikteki belgeleri de eklemeniz gerekmektedir.

Son olarak pasaport bilgilerinize ek olarak dolduracağınız kağıtların alt kısımlarındaki sözleşme ve vize başvuru şartlarını okuyarak ıslak imzanızı eklemeniz lazım gelmektedir. Böylece başvuru sürecinizi sorunsuz olarak tamamlama imkanına sahip olmaktasınız.

Litvanya vize başvurusu için bedelsiz bir şekilde hazırlanan vize talep dilekçesi ve örneklerine >> schengenvize.net/litvanya-vize-dilekcesi adresinden ulaşabilirsiniz.

Litvanya Aile Birleşimi Dil Şartı Var Mıdır?

Litvanya içerisinde birçok dil konuşulmaktadır. İngilizce, Almanca, Rusça bunlardan bazılarıdır. Elbette ülkenin resmi dili bulunmakta ve bu da Litvancadır. Her ne kadar ülke içerisinde bahsedilen diğer dillerde iletişim sağlanabilse de Litvanya aile birleşimi vize kategorisine başvuran kişilerin Litvanyacada belli bir dil yeterliliğine sahip olması beklenmektedir. Ancak bu dil yeterlilik testleri vize verilmesi aşamalarında yapılmamaktadır.

İlgili vize kategorisine bağlı olarak vize işlemlerinin tamamlanmasının ardından Litvanya’ya yerleşen kişilerin belli bir sürenin geçmesinin ardından dil yeterlilik testleri hem Litvanya hükümeti hem de çalışılan özel kurumlar tarafından ölçülmektedir. Bu da bir nevi Litvanya aile birleşimi vize kategorisinin dil şartına bağlanması anlamına gelmektedir.

Yapılan sınavalar neticesinde belli bir skorun üzerine çıkamayan kişiler hükümet tarafından dil kurslarına yönlendirilmekte ve Litvanyaca öğrenebilmeleri anlamında teşviklerde bulunulmaktadır. Yani dil testini geçemeyen kişiler direkt olarak sınır dışı edilir gibi bir durum söz konusu değildir. Sonucunda ise Litvanya aile birleşimi vize seçeneğinden başvuru sahipleri yararlanmaya devam etmektedir. Süreçlerle ile ilgili diğer bilgiler konsolosluk makamlarından alınabilmektedir.

Litvanya vizesi en kolay nasıl alınır; >> schengenvize.net/litvanya-vize bağlantısın’dan yeni yılda hazırlanan kapsamlı kesin kılavuza ulaşabilirsiniz.

Litvanya Da Çalışma İzni Nasıl Alınır?

Litvanya çalışma izni almak için önce oturma izni almanız şartı vardır. Göçmenler dairesi üzerinden çalışma izni prosedürü uygulanarak, çalışma izni belgesini 1 yıl ve 6 aylık alabilirsiniz.

Litvanya Vatandaşı Nasıl Olunur?

Litvanya vatandaşı olmak için ülkede 5 yıl ikamet etmeniz, mali yeterliliğinizin olması ve başvuru şartlarının uygun koşullarla birlikte verilmesi gerekir.

Litvanya Da Hayat Pahalı Mı?

Litvanya Euro para birimini kullanmaktadır. Avrupa geneliyle neredeyse aynı hayat pahalılığına bağlıdır.

Litvanya Aile Birleşimi Vize İşlemleri Video;

İlginizi Çekilebilir;

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
whatsapp0850 228 43 53

Tüm Türkiye

×