Avustralya - Schengenvize.net
Vize İşlemleri İle İlgili Genel Bilgiler

Avustralya

Avustralya, 7 milyon 692 bin kilometre karelik adada 25 milyon insanın yaşadığı bir ülkedir. Karma bir halka sahip olmasına karşın, vatanseverliğin ve federal devlet politikalarının ön planda tutulduğu bir ülke özelliğine sahiptir. Güneydoğu Asya’nın en büyük adası olan Avustralya bilgi paylaşımında her detayı açıklamaya sıcak bakan ülkelerden biridir.

Tutucu olmayan, muhafazakarlıktan uzak ve liberal halk yapısı sayesinde, ülkeye göç etmek isteyenlere açık bir ülke olduğu görülmektedir. Ülkenin üye olduğu kuruluşlar arasında Pasifik Adaları Forumu, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği, Birleşmiş Milletler, G20, İngiliz Milletler Topluluğu, Anzus, Dünya Ticaret Örgütü, OECD gibi birçok topluluk bulunuyor.

Avustralya Hakkında Bilgi

Avustralya da hangi dil konuşulur sorusunun devlet tarafından verilen yanıtı, ülkede resmi dil olarak herhangi bir dilin tanımlanmasının doğru olmayacağı yönündedir. Karma bir halk olması nedeniyle, ülkedeki vatandaşların genel olarak İngilizce bildiği ve ticaretlerini veya kamudaki iletişimlerini bu dil üzerinden yapabilecekleri belirtiliyor.

Avustralya’nın başkenti olan Canberra şehri, 814 bin kilometre kare alana yayılmıştır. Başkentte toplamda 381 bin kişi yaşamaktadır. Ocak ayındaki ortalama sıcaklığı 28,8 olan şehir, Temmuz ayında ise ortalama 12,9 derece sıcaklığa sahiptir. Ülkenin en büyük 8. şehri olan Canberra, yapay olarak kurulan başkentlerin en iyi örneklerinden biridir. Sidney’e 300 kilometre mesafede bulunan şehir, 1913’den itibaren inşa edilmeye başlanmıştır.

Güney yarım kürede yer alan Avustralya, UTC +8 zaman dilimine sahiptir. Toplam Gayrisafi milli hasılası 1,6 trilyon dolar olan ülkede kişi başına düşen milli gelir 62 bin dolar seviyesindedir. Toplam nüfusu 25 milyon 726 bin olan ülkede kilometre başına 3,3 insan düşmektedir. Ülkenin en büyük şehri olan Sidney, 1788 yılında kurulmuştur. Sidney, 1842 yılından itibaren şehir statüsünde bulunmaktadır. Ülkenin en büyük şehri olan Sidney, 12 bin 144 kilometre kare alana yayılmıştır. Kentte toplamda 5 milyon 300 bin kişi yaşamaktadır. Sidney’de UTC +10 zaman dilimi kullanılmaktadır.

Avustralya’nın para birimi olan Avustralya Doları, 2021’in Temmuz ayı itibariyle 6,30 TL’ye denktir. Toplam yüzölçümü 7 milyon 692 bin kilometre kare olan Avustralya, dünyanın en büyük 6. ülkesidir. Avustralya, kıtanın adını alan ve adanın tamamını kaplayan tek bir ülke şeklindedir. Güney yarımkürenin en büyük ve kara sınırları olmayan en büyük ülkesi Avustralya’dır.

Avustralya

Avustralya Dili

Avustralya konuşulan dil İngilizce, Yunanda, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Çince, İtalyanca, İskoçça dilleridir. Etnik kökenleri aynı olan insanlar, kendi aralarında kendi dillerinde iletişime geçiyor. Yurt dışından Avustralya’ya göç etmek isteyen kişilerin İngilizce bilmesi, ülkede ikamet etmeleri için yeterli olacaktır.

Avustralya ekonomisi incelendiğinde, dünyadaki en büyük 20 ekonomi arasında yer aldığı görülmektedir. Günümüzde Avustralya’nın ilk 20 arasındaki sıralamasındaki yeri için 9. ülke olduğuna dair raporlar tutulmuştur. Büyüme hızı ve her sektörde gerçekleştirdiği atılımlar sayesinde, gelecekte de ilk 20’deki yerini koruyacağı düşünülmektedir.

Anayasal olarak belirlenmiş resmi bir dil bulunmuyor. Ulusal dil olarak İngilizce seçilmiştir. Halkın büyük bir bölümü İngilizce konuşmaktadır. Aborjinler’in yaşadığı bölgelerde halk, eski etnik dillerini konuşmaya devam etmektedir. Ülke hem dışarıdan gelen insanlara açık olması hem de ülkede iş kurmak isteyenlere özel imkanlar tanıyor olması nedeniyle sürekli olarak büyümektedir. Lokal bir iş yapmak yerine, ülkenin tüm eyaletlerinde ilgi görecek bir hizmet vermek için, ticari faaliyetlerin İngilizce dilinde sürdürülmesi önerilmektedir.

Avustralya Özellikleri

Avustralya ile ilgili bilgi almak isteyen kişilere vize merkezlerinde, konsoloslukların resmi sitelerinde, Okyanusya ülkeleriyle ilgili turlarda bilgi verilmektedir. Ülkede Avustralya vatandaşlarının oranı %37,13 olarak açıklanmıştır. İngilizlerin Avustralya’daki oranı ise %31,65’dir. Halkın geri kalan kesiminin %9’u İrlanda vatandaşı, %7,56’sı İskoçya vatandaşı, %4,29’u İtalya vatandaşı, %4,09’u Almanya vatandaşı, %3,37’si Çin vatandaşı, %1,84’ü Yunanistan vatandaşıdır.

Avustralya’da trafik sol taraftan akmaktadır. Ülkede telefonlar için +61 alan kodu belirlenmiştir. Çok nadir yağmur yağan ve genellikle açık bir havaya sahip olan ülke, sıcaklıktan ve zehirli hayvanlardan dolayı çok sayıda vefatla karşılaşılan bir yapıya sahiptir. Kişi başına düşen gelir bakımından dünyanın en büyük 9. Ülkesi olan Avustralya, toplam ülke ekonomisi bakımından 13. Sırada yer almaktadır. Yaşam standartları, eğitim, sağlık, özgürlükler, haklar ve hukuk bakımından önde gelen ülkelerden biri olduğunu, bu endekslerde yapılan incelemelerde 2. Sıraya sahip olmasıyla kanıtlamaktadır. Norveç’in ardından, en yaşanabilir 2. Ülke olan Avustralya, dünyanın dört bir yanından göç almaya devam etmektedir.

Avustralya Nasıl Bir Yer?

Avustralya, seyahat etmek isteyen turistlerin büyük bir kısmının ortalama 1 ay boyunca vize beklemesi gereken bir ülkedir. Vize danışmanlık merkezleri veya konsolosluklar üzerinden başvurularınızı yapabilirsiniz. Avustralya’nın resmi dili olarak gösterilmese de İngilizce, vize başvuruları ve kamu kuruluşlarında yapılacak olan işlemler için kullanılması gereken dildir.

Eğitime, sanata, spora ve istihdama önem verilen ülkede halkın refah içerisinde yaşaması için devlet planlaması özenle yapılmaktadır. Caddelerin son derece geniş olduğu, evlerin büyük ve ferah şekilde tasarlandığı, eğitim görmek isteyen ve tek yaşamak isteyen gençlerin desteklendiği bir ülkedir.

Öğrenim görülmesi için üniversite eğitimi sadece 41 okulda verilmektedir. Türkiye’de 209 üniversite bulunurken, 25 milyon nüfusa sahip olan Avustralya’da toplamda 41 üniversite bulunuyor. Bu okullardan sadece 3 tanesinin özel olması, öğrenim konusunda öğrencilere her açıdan destek sağlandığını göstermektedir.

Ülkenin doğu kesimlerinde çiftçilik, orta ve güney kesimlerinde ise hayvancılık ağırlıklıdır. Topografik haritası itibariyle Avustralya genelinde çok büyük rakım farkları olmadığı görülebiliyor. Serbest piyasa ekonomisine sahip olan Avustralya’da kişi başı milli gelir, dünyanın en büyük 9. Kişi başı gelir sırasına yerleşilmesini sağlamıştır.

Yoksulluk, işsizlik ve eğitimsizlik oranının son derece düşük olması, ülkeye göç eden nüfusun her geçen gün artmasına neden oluyor. Dışarıdan çok yoğun bir şekilde göç alan ülke, taleplerin büyük bir kısmını detaylıca incelemekte ve geri çevirmektedir. Vasıflı elemanların ve iş kurmak isteyenlerin yapmış olduğu başvuruları kabul eden Avustralya, ortalama 30 iş günü içerisinde vize başvurularına dönüş yapan bir ülkedir.

Avustralya 1 – Avustralya 2

Avustralya Da Konuşulan Dil

Avustralya Kıtası 1780’li yıllardan itibaren, başta İngiltere olmak üzere, onlarca ülkeden yoğun bir şekilde göç almaktadır. Avustralya hangi dili konuşuyor sorusuna özel ve kamu kuruluşları açısından yanıt verilmesi mümkün değildir. Yine de ülkedeki en çok konuşulan dil merak edildiğinde, İngilizce dilinin halkın dörtte üçü tarafından konuşulduğu görülmektedir.

Avustralya, son 250 yıl içerisinde, yaklaşık olarak 100 kat fazla insana ev sahipliği yapmaya başlamış bir ülkedir. Sadece bir devletten ve bir etnik kökenden insanların göç ettiği bir ada olmaması nedeniyle, tek bir dil veya tek bir dini inancın bulunması söz konusu değildir.

Farklı inanışlar, farklı kültürler, farklı kökenlerden insanlar, binlerce yıllık kalıcı bir gelenek ve kültür yapısının oluşmasının önüne geçmektedir. Dünyanın en yaşanabilir şehirlerine ev sahipliği yapan ülke, insanların refahı gözetilerek, gelirin ve iş gücünün ülke geneline yayılmasını sağlamıştır. Bu sayede hem tek bir şehirde 10 milyon ve üzerinde nüfusun olmasının önüne geçilmiş hem de vasıfsız çalışanların çoğunlukta olduğu bir ekonomik modelden uzaklaşılmıştır.

İnsani gelişme endeksi açısından yapılan sıralamada 2. Sıraya yerleşmeyi başarmış olması, ülkenin gelecek vadeden ve uzun vadede ekonomisini daha iyi noktaya taşıyacak bir yapıda olduğunu ortaya koymaktadır.

Avustralya Dili Nedir?

Avustralya hakkında genel bilgi paylaşılırken, farklı etnik kökenler ve farklı dönemler için detaylara inilmesi gerekmektedir. 16. Yüzyıldan önce sadece yerel Aborjin dilinin bulunduğu ülkede günümüzde onlarca farklı etnik kökenden yüz binlerce insan bulunmaktadır. 18. Yüzyıldan itibaren, Avrupalı kaşiflerin yaptığı kolonileştirme çalışmalarıyla Avrupa insanlarına ev sahipliği yapmaya başladı.

Avustralya insanları çoğunlukla, 18. Yüzyılda ve 19. Yüzyılda adaya göç eden Avrupalı insanların çocukları ve torunlarıdır. Bu ülkeye farklı ülkelerden göç eden kişilerin çocukları, Avustralya vatandaşı olarak dünyaya gelmektedir. Günümüzde ülke nüfusunun üçte biri Avustralya vatandaşıyken, üçte ikisi farklı ülkeden göç eden insanlardan oluşmaktadır. Alman, İtalyan, Hollandalı, Fransız, Alman, İngiliz, İskoç ve İrlandalı gibi birçok bölgeden gelenlerin yerleşmesiyle birlikte, ülkenin toplam nüfusu 25 milyona ulaşmıştır.

Resmi dili belirlenmemiş ülkelerden biri olan Avustralya’da halkın büyük bir bölümü İngilizce konuşmaktadır. Ülkedeki ulus bilinci, 1 Ocak 1901 tarihinde başlayan federasyonlaşma çalışmalarıyla birlikte oturmaya başlamıştır. 10 yılın ardından seçme ve seçilme hakkına sahip olan insanlar, Birleşik Krallık’ın belirlediği politikalar çerçevesinde yönetilmeye başlanmıştır. Bu tarihte ortaya çıkan devletin adı ise Avustralya Kraliyet Devleti olmuştur.

Avustralya Hakkında Kısa Bilgi

Avustralya’yı keşfeden Hollandalı kaşif Willem Janszoon’dur. 1606 yılında keşfedilen adada binlerce yıldır yerli bir halkın yaşıyor olması, bu bölgenin tamamen ele geçirilmesi için savaş verilmesi gerektiğini göstermiştir. İstilacılar tarafından bölgeye çok daha fazla asker ve gemiyle seyahat edilmeye başlanmasıyla birlikte, bu bölgeye yerleşim yeri kurmak için çalışmalara girişilmiştir.

Avustralya kıtası özellikleri arasında en dikkat çekici olan yapısı, herhangi bir yerinden, farklı ülkelerle kara bağlantısına sahip olmamasıdır. Son derece geniş topraklara sahip bir ada olan Avustralya, James Cook’un 1770 yılındaki haritalandırma çalışmalarının ardından işgal edilmeye başlanmıştır. Port Jackson, Avustralya’da Avrupalılar tarafından ilk kurulan yerleşim yeridir.

Kolonileştirme çalışmaları esnasında köle alma girişimleri ve katliamların ardından beşte birine düşen yerli nüfusuna ek olarak, çok sayıda tür yok edilmiştir. Avustralya kıtasında soyu insanlar tarafından yok edilen ve dünyanın başka yerinde olmayan türlerin bazılarının fotoğrafları da bulunmaktadır. Tazmanya emusu ve Tazmanya kurdu, soyu insanlar tarafından yapılan katliamlar sonucu kurutulan türlere örnek verilebilir.

Avustralya 2 – Avustralya 3

Avustralya İle İlgili Bilgiler

Avustralya nın resmi dili bulunmadığı için, hizmet verilen kurum tarafından belirtilen dilde iletişime geçilmesi ve yazışmaların gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Devlet yazışmaları, ülkenin farklı eyaletlerinde kamu ve özel kurumlarla iletişime geçilmesi için İngilizce dili kullanılmaktadır.

Avustralya nerde sorusunun yanıtı, Hint – Pasifik plakasında yer alan yaklaşık 8 milyon kilometre karelik kıta yanıtı verilmektedir. Avustralya’da ilk insan yerleşiminin günümüzden yaklaşık olarak 45 bin yıl önce olduğu tahmin edilmektedir. Adaya yerleşen ilk gruplar, Aborjinlerin atası olarak görülmektedir. Şarkıları sayesinde kültürlerini aktardıkları, bumerang ve diğer avlanma ekipmanları, sürekli olarak göç etmiş olmalarıyla ilgili bulgulara ulaşılmıştır.

 1. Yüzyılda kıtaya ayak basan Avrupalılar tarafından yapılan katliamlar sonucunda 250 bine yakın Aborjin katledilmiştir. 200 yıl önce geriye 45 bin civarında Aborjin kalmıştır. Günümüzde ise devlet politikaları, adanın yerlilerinin yaşamlarını sürdürmesi için özel bölgeler belirlenmesini destekler niteliktedir. Bu sayede Aborjinlerin nüfusları yüz binlere ulaşmıştır. Adanın yerlilerinin en çok yaşadığı yerler arasında bulunan Yeni Güney Galler 134 bin, Queensland 125 bin, Batı Avustralya 65 bin, Victoria 28 bin, Northern Territory 56 bin Aborjin nüfusuna sahiptir.

Avustralya günümüzde Anayasal, federal, parlamenter monarşi sistemiyle yönetilmektedir. Devletin resmi yöneticisi II. Elizabeth, genel valisi David Hurley, başbakanı ise Scott Morrison’dur. Ülkenin çok büyük bir bölümü Outback olarak da bilinen verimsiz, kurak, kent yaşamı için elverişli olmayan koşullara sahip topraklara sahiptir.

Ada kıtanın çok büyük bir kısmı düzlük olması nedeniyle, dünyanın en düz kıtası olarak da adlandırılır. Yılda sadece 500 mm ortalama yağışa sahip olması, Avustralya kıtasının dünyadaki en kurak kıta olmasına yol açmaktadır. Nüfus yoğunluğu bakımından son sırada olması, kilometre başına ortalama 3 insan düşmesinden kaynaklanmaktadır.

Avustralya Dini

Avustralya Avustralya kıtası hakkında bilgi Avustralya anayasasında ülke dini olarak belirtilen resmi bir din bulunmamaktadır. Ülkedeki vatandaşların büyük bir kısmı Katolik Hıristiyan’dır. Ülkede yaklaşık olarak %20’lik kesim, herhangi bir dini görüşe inanmadığını belirtmiştir.

Aborjinler olarak bilinen adanın yerlilerinin inancına göre, tüm evren ve birlikte yaşamaya dönüş sistemler Düş Zamanı varlıkları tarafından yaratılmıştır. Bitkiler, hayvanlar, insanlar, coğrafi yapılar ve yaşamın sürdürülebilirliğini destekleyen her bir kuralı bu varlıklar tesis etmiştir. İnançları gereği gerçekleştirdikleri ritüeller, diğer birçok dini inançtan farklı bir yapıya sahiptir. Aborjin halkının çok büyük bir bölümü Hıristiyanlığa geçiş yapmış olmasına rağmen, günümüzde bölgesel dinleri de varlığını sürdürmektedir.

Avustralya’nın Özellikleri

Avustralya vatandaşlarının eğitimine büyük bir bütçe ayrılmaktadır. Üniversite sayısının az olmasına nazaran, dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına 7 okulunun girmiş olması, son derece büyük bir başarıdır. Avustralya resmi dili anayasada belirtilmemiştir fakat ülkede nüfusun büyük bir bölümü İngilizce dilinde konuşmaktadır.

Ülkenin coğrafi yapısı, civar ülkelerinin büyük bir bölümünün farklı ülkelerin yönetiminde bulunması, Avustralya’nın da aynı politikalarla yönetilmesine yol açmıştır. II. Elizabeth’in resmi hükümdar olarak kabul edildiği bir ülke yapısına sahip olması, dış politikadaki kararlarının tamamen İngiltere devleti tarafından belirlenen kararlara göre şekillenmesine yol açmaktadır. Avustralya ülkeleri olarak da adlandırılan Okyanusya Ülkeleri şunlardır;

 • Avustralya
 • Endonezya
 • Fiji Adaları Cumhuriyeti
 • Kiribati
 • Marshall Adaları
 • Mikronezya Federal Devletleri
 • Palau Cumhuriyeti
 • Nauru
 • Yeni Zelanda
 • Vanuatu
 • Tuvalu
 • Tonga
 • Solomon Adaları
 • Samoa
 • Papua Yeni Gine

Avustralya’nın 6 eyaleti bulunmaktadır. Bunlar sırayla Western Australia, Queensland, Victoria, Tasmania, South Australia, New South Wales isimleriyle bölgelere ayrılmıştır. Avustralya’da yaşayan insanlar, tatil günlerini barbekü ile aileleriyle birlikte geçirmekten keyif almaktadır.

Evlerin büyük olması, şehir planlamasının son derece başarılı bir şekilde yapılmış olması, ülkede trafik veya insan yoğunluğu açısından sorun oluşmamasını sağlamaktadır. Ülkede en çok tüketilen yiyecekler arasında balina eti, somon, biftek ve sebzeler gelmektedir. Bir süre önce Kanguru eti gibi son derece özel etlerin tüketilmesine izin veriliyordu fakat kanguruların yenmesi resmi olarak yasaklanmıştır.

Avustralya Nasıl Bir Ülke

Avustralya halkı İngiliz, Yunan, Alman, İtalyan, İspanyol, İrlandalı, İskoç, Çinli insanların yoğunlukta olduğu karma bir yapıya sahiptir. Avustralya ülke mi sorusunun yanıtı, bir kıtaya yayılmış tek ülke şeklinde verilmektedir. Dünyanın en büyük turnuvaları arasında gösterilen Grand Slam Tenis gibi birçok turnuvaya ev sahipliği yapılıyor. Ayrıca ülkede Adelaide Film Festivali, Tropfest Kısa Film Festivali ve Sydney Film Festivali düzenlenmektedir.

Avustralya’nın kara sınırıyla komşusu bulunmadığı için, kıtaya en yakın olan komşularına deniz yoluyla sınırı olduğunu söylemek mümkündür. Ülkenin komşuları arasında Endonezya, Papua Yeni Gine, Doğu Timora, Yeni Kaledonya, Vanuatu, Yeni Zelanda ve Solomon Adaları bulunmaktadır.

6 farklı eyaletinde toplamda 25 milyon insana ev sahipliği yapan ülke, iklimi nedeniyle verimsiz topraklara sahip ülkeler arasında gösterilmektedir. Yıl boyunca aldığı yağışın metrekare başına ortalama 500 ml olması, dünyanın en kurak kıtası unvanını almasına neden olmuştur.

Avustralya’nın Özellikleri

Avustralyanın dili resmi bir dil olarak belirlenmediği için, eğitim ve ticari faaliyetler için İngilizce dışındaki diller de kullanılabiliyor. Ülkede genellikle İngilizce konuşulduğu için, üniversitelerin tümünde bu dilde eğitim verilmektedir. 25 milyonluk nüfusa sahip olan ülkede toplamda 41 adet üniversite bulunmaktadır. Ülkedeki üniversitelerden sadece 3 tanesi özeldir. Yeteneklerin tespit edilmesi ve geliştirilmesi üzerine bir eğitim politikasına sahip olan Avustralya, her alanda özel eğitim tesisleri oluşturmuştur.

Avustralya’da gençler, istedikleri zaman devlet desteği alabilir ve ailelerinden ayrı bir şekilde yaşamaya başlayabilirler. Bağımsız bir şekilde yaşamak için devlet desteğinin yanı sıra, iş bulmak için teşviklerin ve desteklerin alınması mümkündür. Ülkenin bir ucundan diğerine gitmek için arkadaş arayanlar yoğunluktadır. Birbirini tanımayan insanların turlara katılmasını ve sosyalleşmesini sağlayan turlar sayesinde, ülkeye gittikten kısa süre sonra birçok insanla tanışabilirsiniz.

Ülke, dünyanın dört bir yanından insanın gelebileceği özel turlara, forumlara, fuarlara, stadyumlara, olimpik havuzlara, olimpiyat stadyumlarına, tiyatrolara, operalara, film festivallerine yönelik merkezlere sahiptir. Bu sayede milyonlarca kişiye ulaşmayı başaran Avustralya, sanat ve spor turizmi sayesinde gelişimini sürdüren ülkeler arasında yer almaktadır.

Avustralya Hangi Kıtada?

Avustralya, kendi başına kıta olan nadir bir ülkedir. Bünyesinde 25 milyon insanı barındıran ülkenin modern tarihi son 300 yıla dayanmaktadır. İnsanlar tarafından adaya çıkılmasıyla ilgili ilk bulgular ise 42 bin ila 48 bin yıl önce, insanların Avustralya’yı keşfettiğini gösteriyor. Australia dili için anayasada resmi dil belirlenmemiştir fakat İngilizce, global bir dil olması nedeniyle Avustralya’daki halk tarafından bilinmektedir.

Avustralya kültürü hem eğitim kurumları hem de farklı ülkelerdeki geleneklerin harmanlanmasıyla oluşturulmaktadır. İnsanların farklı etnik kökenlere, inanışlara, düşüncelere sahip olması ve her birinin bir anda aynı coğrafyada yaşamaya başlaması, liberal görüşlerin ön plana çıkmasına neden olmuştur. Irkçılığın kesinlikle yasak olduğu ada bünyesinde an itibariyle kalıcı ve binlerce yıla dayanan herhangi bir gelenekle karşılaşılmıyor.

Aborjinler, 40 bin yıldan uzun süredir adada bulunan halk olmaları nedeniyle, dinleri ve yaşayış tarzları korunan insanlardır. Her biri günümüzde Avustralya vatandaşı olarak yaşamlarını sürdürüyor ve kendileri için belirlenmiş olan bölgelerde, devlet gözetiminde ve desteği sayesinde yaşamaya devam ediyorlar.

Avustralya’nın Dili

Avustralya, çok fazla göç alması ve turistlerin zaman içerisinde yerleşme eğilimi göstermesi nedeniyle, global bir dil kullanılan ülkeler arasında gösterilmektedir. İngiliz vatandaşları başta olmak üzere, Avrupa ve Asya’nın birçok bölgesinden insanın göç ettiği ülke, 25 milyon insan tarafından İngilizce dilinin kullanıldığı bir coğrafya halini almıştır. Avustralya hangi yatım kürede sorusunun cevabı, güney yarım küredir.

Güney yarım kürede bulunması, ülkenin Aralık, Ocak ve Şubat aylarında yaz mevsimi yaşamasına, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında ise kış mevsimi yaşamasına neden olmaktadır. Ortalama sıcaklığın 40 dereceleri bulduğu dönemlerde, özellikle de ülkenin çöl bölgelerinde gezilmesi tehlike arz etmektedir. Ülkenin üçte ikisinin çöl olması nedeniyle, bir yerden bir yere giderken mutlaka harita ve GPS ile hareket edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, 7,6 milyon kilometre karelik ülkedeki çöllerde kaybolmak mümkündür. Aşırı sıcaklardan etkilenmemek, zehirli hayvanların saldırılarına maruz kalmamak için ülkedeki uyarı broşürlerine ve tur liderleri tarafından anlatılanlara uyulması gerekmektedir.

Avustralya Tanıtım

Avustralyanın dili İngilizce olduğu için, Avustralya vizesi almak istediğiniz zaman, mülakatta İngilizce dilinde görüşme gerçekleştirmeniz gerekecektir. Avustralya hangi kıtada yer alır sorusunun cevabı, Avustralya – Okyanusya kıtası şeklinde verilmektedir. Aralık, Ocak, Şubat ayları, Avustralya için yaz aylarıdır. Bu aylarda ülkedeki çoğu bölge 40 derecenin üzerine çıkmaktadır. Hayvan çiftliklerinin en yoğun ve büyük olduğu ülkeler arasında yer alan Avustralya, sadece bir çiftliğinin İsrail kadar büyük olması nedeniyle, bu açıdan önde gelen ülkelerden biridir.

Türkiye’dekinin aksine Haziran, Temmuz, Ağustos ayları ise ülkede kış mevsiminin oluştuğu aylardır. Gün içerisindeki ortalama sıcaklık 5 derecedir. Kış mevsimlerinde sadece kısa bir süre yağışlı olan ülke, metrekareye ortalama 500 mm yağış alma ortalamasını genel anlamda korumaktadır. Bu özelliği, çiftçilik açısından yaşamın en zor olduğu ülkelerin başında gelmesine neden oluyor.

Yapısı ve konumu itibariyle son derece yüksek bir nem oranına sahip olan ülkede kuraklık ve sıcaklıktan ötürü sık sık yangın çıktığı görünmektedir. Çok sayıda çöl bölgesi ve Outback bölgesi olması, ülkenin özellikle de safari turları açısından cazip bir hale gelmesine neden olmaktadır. Ülkede yaşayan her 4 canlıdan 3 tanesi henüz tespit edilememiş ve sınıflandırılamamıştır.

Sadece sürüngenler sınıfındaki hayvanların türünde dahi günümüze kadar 750 farklı hayvan tespiti gerçekleştirilmiştir. Böcekler, memeliler ve henüz ehlileştirilmemiş bölgelerdeki milyonlarca canlı keşfedilmeyi bekliyor. Biyologlar ve zoologlar tarafından sıkça gezi rotasına konulan ülkeler arasında Avustralya’nın her geçen gün daha fazla olduğu görülmektedir. Genellikle Afrika ve Ortadoğu’da olduğu düşünülen develer, ülkenin toplam yüzölçümünün 3/2’sinin çöl olması nedeniyle Avustralya’da da yüz binlerce adet bulunuyor.

Avustralya Hangi Kıtada Bulunur?

Avustralya kıtası, başlı başına bir kıta olduğu için, bünyesinde Avustralya ülkesi yer almaktadır. Okyanusya ülkeleri adı verilen ada ülkeleriyle komşu olan ana kıtada 25 milyon insan yaşamaktadır. Diğer kıta ülkeleri ise Hollanda, Amerika, İngiltere gibi çeşitli ülkelerin modern sömürgeleri olarak günümüze kadar ulaşmıştır.

Avustralyalılar nece konuşur şeklindeki bir soruya İngilizce yanıtı verilebilir. Dünyanın en zehirli hayvanlarının yer aldığı kıtaların başında gelen Avustralya, henüz birçok türün tespit edilmeyi beklediği bir bölgedir. Binlerce uzman tarafından ülkenin dört bir yanında incelemeler sürdürülüyor. Avustralya ülkesi, kendi başına bir kıta olduğu için, ülkeye girişlere yönelik protokoller tek bir ülke tarafından belirlenmiştir.

Avustralya, Güney Kutbu’nun kuzeydoğusunda, Çin’in güneydoğusunda yer almaktadır. Tamamen ada ülkesi olması ve 7,7 milyon kilometrekarelik bir alana yayılması nedeniyle, son derece önemli bir konuma sahiptir. Ülkenin kuzeyinde Hint Okyanusu, Timor Denizi, Arafura Denizi, Carpentaria Körfezi bulunmaktadır. Kıtanın doğusunda Mercan Denizi, Büyük Set Resifi, Büyük Okyanus bulunuyor. Kıtanın güneyinde Bass Boğazı, Tasman Denizi, Güney Okyanusu ve Tasmanya adası bulunmaktadır.

Avustralya Gelenekleri

Avustralya’daki sosyal hayat ve halkın müsait olduğu dönemde yaptığı şeylerin başında, kahvelerini alarak şehrin manzarasını seyretmek veya bisiklet turlarına çıkmak gelmektedir. Özellikle Pazar günleri, aileler ve arkadaşlar tarafından sabahtan akşama kadar süren, atıştırmalıklar ve ana yemeklerin tüketildiği etkinlikler düzenlenmektedir.

Avustralya başkenti Canberra, ülkenin en gelişmiş ve en yakın zamanda yapılmış şehirleri arasında yer almaktadır. Avustralya hakkında ilginç bilgiler araştırıldığı zaman, birbirine yakın orandaki etnik kökenlere ulaşmak mümkündür. İngiliz, Hintli, Çinli, Arap, Japon, Koreli, İrlandalı, Avustralyalı, İskoç, İtalyan, Alman, Çinli, Yunan etnik kökenlerinden insanlar bulunmaktadır. Ülkede onlarca farklı etnik kökenden insanın bir araya gelmesi ve 18 yüzyıldan itibaren bu adaya yerleşmeye başlamış olması, köklü bir gelenek oluşmasını engellemektedir.

Asyalı, Afrikalı, Avrupalı, Amerikalı, ve Avustralyalı insanların bir araya gelmesini destekleyen politikaların temelinde vatanseverlik yer almaktadır. Federal bir devlet olan Avustralya’nın herhangi bir acil durumda savaşmaya istekli olan yüz binlerce insana ev sahipliği yapması, çalışkanlığın ön planda tutulduğu bir ülke olması dikkat çekiyor. İnsanların birbirini rahatsız etmekten çekindiği, 18 yaşını geçen gençlerin kendi başlarına yaşamak için devletten destek alabildiği, yüzlerce farklı etkinliğin ve organizasyonun düzenlendiği ülke yapısı yoğun ilgi görüyor.

Dini vecibelerin yerine getirilmesi, çalışmalar ve ticari faaliyetler açısından özel geleneklerin olmaması, her kültüre açık olunduğunun göstergesidir. Liberal bir devlet ve halk yapısına sahip olan Avustralya, hem turistlerin hem de ülkeye yerleşmek isteyen diğer insanların rahat edebileceği bir yapıya sahiptir. Ülkede ilk olarak koloniler kurulmuş ve kölecilik ile ilgili faaliyetlerin sona ermesinin ardından, dünyanın bir ucunda rahat yaşamak isteyen insanların ilgi gösterdiği yerlerin başında gelmeye başlamıştır.

Avustralya İlleri

Avustralya, 6 eyalete bölünmüş bir ülkedir. Avustralya da hangi dil konuşuluyor sorusunun yanıtını anayasaya dayanarak net bir şekilde belirtmek mümkün değildir. İngilizce bilen bir turist, ülkenin her yerinde rahatça iletişime geçebilir ve isteklerini dile getirebilir.

Ülkenin Batı Avustralya bölgesinde 9 şehir, Victoria bölgesinde 13 şehir, Tazmanya bölgesinde 6 şehir, Güney Avustralya bölgesinde 8 şehir, Queensland bölgesinde 20 şehir, Kuzey Toprakları bölgesinde 4 şehir, Yeni Güney Galler bölgesinde 26 şehir bulunmaktadır. Avustralya’nın başkenti ise Canberra şehridir. Ülkenin en ünlü şehri ise Sidney’dir ve yaklaşık olarak 5 milyon insana ev sahipliği yapmaktadır.

Yeni Güney Galler Bölgesi illeri;

 • Sidney
 • Albury
 • Armidale
 • Bathurst
 • Broken Hill
 • Cessnock
 • Coffs Harbour
 • Dubbo
 • Gosford
 • Goulburn
 • Grafton
 • Griffith
 • Lake Macquarie
 • Lismore
 • Maitland
 • Newcastle
 • Nowra
 • Orange
 • Port Macquarie
 • Queanbeyan
 • Tamworth
 • Tweed Heads
 • Kanberra
 • Wagga Wagga
 • Wollongong
 • Wyong

Kuzey Bölgesi illeri;

 • Darwin
 • Alice Springs
 • Katherine
 • Palmerston

Queensland Bölgesi illeri;

 • Brisbane
 • Bundaberg
 • Cairns
 • Charters Towers
 • Gladstone
 • Gold Coast
 • Gympie
 • Hervey Bay
 • Ipswich
 • Logan City
 • Mackay
 • Maryborough
 • Mount Isa
 • Nambour
 • Redcliffe
 • Rockhampton
 • Sunshine Coast
 • Thuringowa
 • Toowoomba
 • Townsville

Güney Avustralya Bölgesi illeri;

 • Adelaide
 • Mount Gambier
 • Murray Bridge
 • Port Augusta
 • Port Pirie
 • Port Lincoln
 • Victor Harbor
 • Whyalla

Tazmanya Bölgesi illeri;

 • Hobart
 • Burnie
 • Clarence
 • Devonport
 • Glenorchy
 • Launceston

Victoria Bölgesi illeri;

 • Melbourne
 • Benalla
 • Ballarat
 • Bendigo
 • Geelong
 • Latrobe City
 • Mildura
 • Shepparton
 • Swan Hill
 • Wangaratta
 • Warrnambool
 • Wodonga
 • Welshpool

Batı Avustralya illeri;

 • Perth
 • Albany
 • Broome
 • Bunbury
 • Geraldton
 • Fremantle
 • Kalgoorlie
 • Mandurah
 • Port Hedland

Avustralya’nın Kültürel Özellikleri

Ülkenin kültürel olarak en önemli özelliği, farklı inançlara ve görüşlere hiçbir şekilde karışılmıyor olmasıdır. Dünyanın geri kalanında olduğu gibi bazı tabular ve ahlaki değerler mevcuttur. Hayvanlara şiddet uygulayamaz, başka insanları rahatsız edemez, ırkçılık yapamazsınız. Anayasada ve ülkenin kanunlarında son derece sert maddelerin olması, farklı kültürlere sahip olan insanların uyum içinde yaşaması için çaba sarf edildiğini göstermektedir.

Avustralya ana dili İngilizce olan, dış politikada İngiltere’ye ve Amerika Birleşik Devletleri’nin planlarına bağlı olan bir ülkedir.  Avustralyada hangi dil konuşuluyor sorunuza İngilizce, Almanca, Çince, İspanyolca, Fransızca yanıtlarını vermek mümkündür. En çok konuşulan dil ise İngilizce’dir. Halkın üçte biri İngiliz olduğu için, kültür de genel olarak Birleşik Krallık kültürüne yakındır.

Avustralya Kıtasının Özellikleri

Avustralyada hangi dil konuşuluyor sorunuza resmi makamlardan anayasaya dayanarak yanıt alamazsınız fakat iletişime geçmek için İngilizce dilini kullanmanız gerekmektedir. Ülkede resmi din olarak herhangi bir din belirlenmemiştir fakat halkın %60’dan fazlasının Hıristiyanlığa inandığı bilinmektedir. Son dönemde Deist ve Ateist sayısında yaşanan artışla birlikte, ülkedeki %25’e yakın bir kesim, kendini dinsiz olarak tanımlamaktadır.

Ekonomik durumu itibariyle kıyaslandığında, Avustralya kıtasında kurulan ülke, dünyanın kişi başı gelir açısından 9. sırasına yükselmiştir. 1.4 trilyon dolar GSYİH bulunduran ülkede ticari faaliyetler genel olarak İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Hindistan ile gerçekleştirilmektedir.

Okyanusya ülkeleri arasında hem askeri olarak hem de ekonomik olarak en güçlü ülke olan Avustralya, liberal politikalarının yanı sıra, vatanseverliğin ön planda olduğu bir yapıdadır. İngiltere’ye karşı herhangi bir iç ve dış tehditte, II. Elizabeth’in emriyle savaşa çağrılabilecek milyonlarca Avustralya vatandaşı bulunmaktadır. Kıtada hem askeri hem de ticari faaliyetler, İngiltere kraliçesinin onayıyla gerçekleştirilmektedir.

1901 yılında Avustralya kıtasında yer alan 6 koloni birden birleşmiş ve ülkede Kraliyet Kolonisi’nin yerini Avustralya Federal Devletleri almıştır. Ülkenin nüfusu, kuruluş amacı, kurucular ve bölgede koloni oluşturan devletler tarafından Avustralya her zaman önemli bir müttefik olarak görülmüştür. İngiltere’nin güdümünde bir ülke olma durumundan ötürü, anayasada da resmi hükümdar olarak II. Elizabeth gösterilmektedir. İkinci en yüksek yetkiye sahip kişi David Hurley, başbakan ise Scott Morrison’dur.

İlginizi Çekebilir;

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
whatsapp0850 228 43 53

Tüm Türkiye

×