Türkiye’de Oturum ve Çalışma İzni

  Türkiye’de Oturum ve Çalışma İzni Hakkında

  Türkiye’ye gelen yabancılara ikili anlaşmalar var en fazla 180 gün içerisinde 90 güne kadar ikamet izni almadan kalabilmektedir. Vize süreniz dolmadan veya vizesiz ikamet etme hakkınız dolmadan önce ikamet etme ikamet izni başvurusu yapıyor. abancılara yetkili emniyet makamlarınca verilen oturma izni belgesine ikamet tezkeresi denir. Türkiye’de kalma amacına göre uygun düzenlenebilir isteğe bağlı güvenlik makamlarına bağlı olarak düzenlenebilir. 

  İkamet Tezkeresi Yabancıların Türkiye’de yasal olarak ikamet ettiklerini, bugün ne kadar uzaktaki bazılarını belgelemek ve istenildiği zaman yetkili makamlara gösterilmek burada burada.İkamet tezkereleri kalış amaçlarına uygun olarak, bir defasında en fazla 5 yıla kadar bağlanabiliyorken, burada 4 kez uzatılabilir hale getiriliyor. 

  Yabancı ülke vatandaşlarının kalış amaçlarına göre ikamet tezkeresi almaları zorunludur. Türk vatandaşı ile evli olan yabancılar vize geçerlilik süresi veya vizesiz kalış izinlerinden daha fazla kalacaklarsa ikamet tezkeresi almak durumundadırlar. İkamet tezkeresinin geçerlilik süresi bitmeden önce ikamet izninizi uzatmak için müracaatta buluntayız. İkamet izinlerinden fazla kalan yabancılara verilecek ikamet izinlerinden izin verilen sürenin harcı bir kat daha fazla tahsil edilir.

  Türkiye’de Oturum Çalışma İzni İkamet Başvurusu Türleri Için

  1-Uzun Süreli İkamet

  2-Turistik Amaçlı İkamet Tezkeresi

  3-Çalışma Amaçlı İkamet Tezkeresi

  4-Öğrenim Amaçlı İkamet Tezkeresi

  5-Çıkışa Teminen İkamet Tezkeresi

  6- TCVatandaşı Eşe Refakat (Evlilik)

  7- İkamet Tezkereli Eşe Refakat 

  8- TC Vatandaşı Çocuğa Refakat

  9- İkametli Çocuğa Refakat

  10- TC Vatandaşı Anne-Babaya Refakat      

  11- İkametli Anne-Babaya Refakat    

  12- Öğretim Görevlisi Amaçlı İkamet Tezkeresi  

  13- İş Görüşmesi ve Ticaret Amaçlı İkamet Tezkeresi      

  14- Staj Amaçlı İkamet Tezkeresi   

  15- Tedavi Amaçlı İkamet Tezkeresi    

  16- Sportif Faaliyet Amaçlı İkamet Tezkeresi  

  17- Sirk Gösteri Amaçlı İkamet Tezkeresi

  18- Haymatlos Iskat Mülteciye Sığınmacı İkamet Tezkeresi

  19- Zayi – Yıpranma 

  20- İkamet Kısaltmaları

  21- Akraba Ziyareti

  22- Misafir Askeri Personel

  23- Akraba Ziyareti

  24- Medeni Hal Değişikliği

  25- Kimlik Bilgileri Değişikliği

  26- İkamet Adres Değişikliği

  27- İş Adres Değişikliği

  28- Kuran Kursunda Öğrenim Gören Kursiyerler