Schengen Vize Başvurusu Reddi: Schengen Vizesi Ret
Schengen Vizesi

Schengen Vize Başvurusu Reddi

Schengen Vize Başvuru Reddi Neden Olur?

Schengen Vize Başvurusu Reddi Hakkında

Schengen vize başvurusu yapıp ret cevabı almışsanız tekrar vize başvurusu yapmadan önce bizi arayın.

Yurt Dışı Vizede Bilgi Sistemi

 • Schengen vize başvurunuzda yapmış olduğunuz hataları veya eksik beyanları tespit edelim.
 • Durumunuzu açıklayıcı dilekçelerinizi yazalım.
 • Yazmış olduğumuz dilekçeyi destekleyici evrakları dosyanıza ekleyelim.
 • Eksiksiz bir başvuru dosyası oluşturalım.
Schengen Vize Başvurusu Reddi
Schengen Vize Başvurusu Reddi

Eğer; Tekrar vize başvurusu yapmaya durumunuz uygun değil ise ne zaman ve hangi koşulları yerine getirmeniz kaydıyla vize başvurunuzun olumlu sonuçlanacağı konusunda sizi bilgilendirelim.

Schengen Vize Başvurusu Reddi  Gerekçeleri:

Standart ret gerekçeleri aşağıdaki gibidir:

1. Sahte veya tahrif edilmiş pasaport  ibraz edilmiştir.

2. Öngörülen seyahatin nedeni ve amacı kanıtlanmamıştır.

3. Öngörülen seyahat süresinin tamamı için veya ikamet veya çıkış ülkesine geri dönebilmek için veya kabul edileceği garanti olan üçüncü bir ülkeye transit geçebilmek için yeterli maddi imkana sahip olunduğuna ilişkin kanıtlayıcı belgeler ibraz edilmemiştir veya bu maddi imkanlara yasal yoldan kavuşmanız mümkün değildir.

4. İçinde bulunulan altı aylık zaman dilimi içerisinde, Schengen vizesi veya sınırlı bir bölgede geçerliliğe sahip vize ile üye Devletlerde üç ay kalmışsınız. Schengen vizesi için danışmanlık alınmak istenilirse https://www.schengenvize.net/schengen-vize/schengen-vize-danismanligi-paketleri/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

5. Vize Bilgi Sisteminde (VIS) üye devletlerden birisi tarafından sizinle ilgili giriş yasağı kaydı girilmiş.

6. Bir veya birden çok üye Devlet, 562/2006 sayılı Yönetmeliğin, 2. maddesinin 19. Fıkrasında belirtildiği şekilde kamu düzeni, ulusal güvenlik, kamu sağlığı veya bir veya birden çok üye Devletin uluslararası ilişkileri bakımından tehlike oluşturduğunuz kanaatindedir.

7. Geçerli ve uygun sağlık sigortasına sahip olduğunuza ilişkin kanıtlayıcı belge ibraz edilmemiştir.

8. Öngörülen seyahatin amacı ve şartlarını gösteren kanıtlayıcı belgeler inandırıcı değildir.

9. Vize geçerlilik süresi bitiminden önce üye Devlet topraklarından ayrılma niyetinde olduğunuz tespit edilememiştir.

Schengen vize başvurusu schengenvize.net/schengen-vizesi-gerekli-evraklar/için tıklayınız.

Açıklamalar:

 • Türkiye’de geçiminizi nasıl sağladığınızı yeterli şekilde kanıtlayamadınız.
 • Türkiye’deki aile bağlarınıza dair yeterli ölçüde kanıt sunamadınız.
 • İbraz edilen davetiyeden, davet eden kişinin maddi durumunun yeterli olmadığı anlaşılmaktadır. Planlanan kalış süresini kendi imkanlarınızla finanse edebileceğinize dair de herhangi bir belge sunulmamıştır.
 • Türkiye’de meşgul olduğunuz iş ve seyahat amacınıza ilişkin belgeler makul veya tutarlı değil.
 • Belirtilen seyahat amacı, sunulan evraklar ve yapılan sözlü açıklamalar neticesinde tutarlı değildir.
 • İbraz edilmesi gereken belgelerin asılları yerine yalnızca fotokopilerini ibraz ederek Başkonsolosluğa belgelerin gerçek olup olmadığı hakkında inceleme imkanı tanımadınız.
 • Vize Red Mektubu Örneği

VİZE TALEBİNİN REDDİ

Sayın …………………………………………………………………………………………..……………………………………………,
……………………………’daki [(temsil edilen Üye Devletin adı) adına] ……………………….. büyükelçiliği/baş
konsolosluğu/konsolosluğu [diğer yetkili merci];
Vize başvurunuzu inceleyip;
vize talebinizi reddetmiştir

İşbu karar, aşağıda belirtilen neden veya nedenlerden dolayı alınmıştır:

 1. sahte / gerçek olmayan / tahrif edilmiş seyahat belgesi ibraz edilmiştir
 2. planlanan seyahatin şartları ve amacı gerekçelendirilmemiştir
 3. planlanan seyahat süresinin tamamı için veya kaynak ülkeye veya ikamet ülkesine dönüş veya vize için
  başvuran kişinin kabul edileceği kesin olan üçüncü ülkeye transit yapabilmesi için yeterli maddi kaynaklara
  sahip olunduğuna ilişkin kanıtlayıcı belgeler ibraz edilmemiştir
 4. planlanan seyahat süresinin tamamı için veya kaynak ülkeye veya ikamet ülkesine dönüş veya vize için
  başvuran kişinin kabul edileceği kesin olan üçüncü ülkeye transit yapabilmesi için yeterli maddi kaynaklara
  yasal yollardan sahip olunduğuna ilişkin kanıtlayıcı belgeler ibraz edilmemiştir
 5. içinde bulunulan 180-günlük dönem itibariyle, standart vize veya sınırlı bir bölgede geçerli bir vize ile Üye
  Devlet topraklarında 90 gün kalınmıştır
 6. Schengen Bilgi Sistemine (SIS) …………. (üye devletin kısaltılmış adı) tarafından, başvuru sahibi ne dair
  giriş yasağı kaydı girilmiştir
 7. en az bir üye Devlet, başvuru sahibini kamu politikasına veya iç güvenliğe tehdit olarak kabul etmektedir
 8. en az bir üye Devlet, başvuru sahibinin AB 2016/399 sayılı Tüzüğünün 2/21. Maddesi (Schengen Sınırları
  Yasası) uyarınca kamu sağlığı için tehlike oluşturduğu kanaatindedir
 9. en az bir üye Devlet, başvuru sahibinin uluslararası ilişkilerine tehdit oluşturduğu kanaatindedir
 10. planlanan kalışın amacı ve şartlarına ilişkin sunulan gerekçe inandırıcı değildir
 11. ……… ile ilgili (açıklayınız) olarak yapılan açıklamaların güvenirliğine dair makul şüpheler mevcuttur
 12. sunulan destekleyici belgelerin güvenilirliği, gerçekliği veya içeriğinin doğruluğuna dair makul şüpheler
  bulunmaktadır
 13. vize geçerlilik süresi dolmadan önce üye devlet topraklarından çıkılacağına dair makul şüpheler
  bulunmaktadır
 14. daha önceden vize talep edemeyerek sınır kapısında vize talep etmeniz gerektiğine dair yeterli kanıt ibraz
  edilmemiştir
 15. planlanan havayolu transit geçişinin amacı ve koşullarına ilişkin gerekçe sunulmamıştır
  16 geçerli ve yeterli sağlık sigortasına sahip olunduğuna ilişkin kanıt ibraz edilmemiştir

İlave notlar:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Vize talebinin reddi kararına itiraz edebilirsiniz.

Vize talebinin reddi kararına itiraz edilmesine ilişkin kurallar aşağıdaki yönetmelikte düzenlenmektedir:

İdari Mahkeme Yönetmeliği (VwGO) uyarınca itiraz başvurusunda bulunulabilir.

İtiraz başvurusu yapılabilecek yetkili makam (irtibat detayları):
Verwaltungsgericht Berlin, Kirchstr. 7, 10557 Berlin, Deutschland; Telefaks: +49 (0) 30 9014-8790

İzlenecek prosedüre ilişkin bilgiler (irtibat detayları) için:
İnternet: www.berlin.de/vg

İtiraz başvurusu (süre sınırı belirtilecek) ……………………………………………………………………….bildirildikten sonra 1 ay
içerisinde yapılmalıdır.

Bu karara karşı, bildirim yapıldıktan sonra bir ay içerisinde, kararı veren dış temsilciliğe kararın gözden geçirilmesi için yazılı
olarak itiraz edebilirsiniz. Anılan süre içerisinde karara karşı mahkemeye de itirazda bulunabilirsiniz. Ancak bu durumda itiraz
süreci sonlandırılır ve artık sadece mahkemedeki dava çerçevesinde inceleme yapılır. İtirazda bulunurken, itirazın
gerekçelendirilmesi ve vize başvurusu ile birlikte zaten ibraz edilmediyse, kanıtlayıcı belgelerin sunulması gerekir. Vize
başvurusu yeniden yapılan inceleme neticesinde de dış temsilcilik tarafından tekrar reddedilirse, bir kez daha bildirimde
bulunulur. Bu bildirime karşı Berlin İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunulabilir.

Tarih ve Büyükelçilik / Başkonsolosluk / Konsolosluk / kişilere ilişkin yapılacak kontrolden sorumlu makamların / diğer
yetkili mercilerin kaşesi:
İlgilinin imzası: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Vize Ne Gibi Durumlarda Reddedilir?

Vize reddinde en önemli gerekçe eksik evrak ile müracat etmektir. Yanlış beyan ya da yanlış vize türüne müracaattan dolayı da başvuru sahibi ret yanıtı almaktadır.

Vize Reddi Pasaporta İşlenir Mi?

Ret edilen vizenin pasaporta işlenmes,i söz konusu değildir, ret cevabı kişiye ret mektubu gönderilerek duyurulur.

Vize Reddi Aldım Ne Yapmalıyım?

Vize başvurusuna ret cevabı alanlar çeşitli yollara başvurabilir ancak öncelikle ret nedeninin düzeltilmesi denenmelidir.

Schengen Vize Başvurusu Reddi Video;

İlginizi Çekebilir;

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
whatsapp0850 228 43 53

Tüm Türkiye

×