Fransa Aile Birleşimi

Fransa Aile Birleşimi

 21 Kasım 2007 tarihinde yürürlüğe giren “Göçün Kontrolü, Uyum ve İlticaya İlişkin Yasa” ile getirilen başlıca düzenlemeler:

  • Fransa aile birleşimi, 15-65 yaş arasında olup, aile birleşmesi çerçevesinde Fransa’ya gelmek için aile birleşimi vize başvurusunda bulunacak Türk vatandaşlarının, Fransız temsilciliklerinde Fransızca dil ve Cumhuriyetin değerlerine ilişkin bilgileri sınanacaktır. Değerlendirmenin sonucunun yetersiz olması halinde tekrar 2 ay dil ve uyum eğitiminden geçeceklerdir. Eğitim sonunda yeniden sınava alınacak ve başarılı olmaları halinde aile birleşimi başvuru dosyalarına başarı belgelerini de ekleyeceklerdir.
  • Fransa Aile birleşimi kapsamında Fransa’ya gelecek yabancılara, ırksal – etnik bilgilerinin derlenmesi ve akrabalık bağlarının teyidi amacıyla DNA testi yapılabilir. Başvuru sahibinin ailesi ile nüfus kayıtlarında veya uluslar arası doğum belgesinde akrabalık bağı kanıtlanamıyorsa mahkeme kararı ile DNA testi yapılabilir. Ama DNA testinin yapılabilmesi için başvuru sahibinin açık onayının alınması gerekecektir. DNA testinin masrafları Fransız devleti tarafından karşılanacaktır.
  • Fransa Aile birleşimi başvurusu kabul edilenler hakları ve ödevleri konusunda bir “Kabul ve Uyum Sözleşmesi” imzalayacaklardır. Sözleşmeye uyarınca, uyum sağlayamayan yabancılar için aile yardımı ödemeleri kesilecektir. Aile, Fransa’da velilerin hak ve yükümlülüklerine ilişkin bir eğitime tabi tutulacak, yükümlülüklerini yerine getirmeyen kişilerin oturma izinleri yenilenmeyecektir.
  • Fransa Aile birleşimi talebinde bulunan Türk vatandaşlarının, aile bireylerinin kalabileceği büyüklükte bir evde ikamet ettiğini kanıtlaması gerekmektedir..
  • Fransa Aile birleşimi talebinde bulunan Türk vatandaşlarının, aylık kazançlarının asgari ücretin üstünde olması gerekmektedir.  
  • Aile birleşimi başvurusunun maksimum değerlendirme süresi olan 12 ay, 18 aya uzatılmıştır.
  • Fransa Aile birleşimi kapsamında Fransa’ya gitmek isteyen Türk vatandaşlarının vize alabilmeleri için İstanbul ve Ankara’daki Fransa konsolosluklarında dil ve kültür sınavı 1 Aralık 2008’den itibaren uygulanmaya başlanmıştır. 60 günlük dil ve uyum kursuna katıldıktan sonra teste tabi olacaklardır. Yeni uygulamaya göre, kursta başarılı olduğunu test sonucu ile kanıtlayamayanlar ikinci bir teste gireceklerdir, eğer onda da başarılı olunmazsa geçici vize verilebilir. Fransa aile birleşimi ile gelen Türk vatandaşları , “Kabul ve Uyum Kontratı” imzalamak zorundadır.

Sözleşme uyarınca, devlet ücretsiz Fransızca ve vatandaşlık dersleri vermekte, kişilerin becerilerinin belirlenerek iş bulmasına yardımcı olunduğu bir uyum programı uygulamayı ve Türk Vatandaşları da bu kurslara katılım göstereceğini kabul etmiş olmaktadır.

 

 127 total views,  1 views today
0342 999 36 02

Gaziantep

0850 228 43 53

Tüm Türkiye