İtalya Erasmus Vize İşlemleri

İtalya Erasmus Vize İşlemleri

Farklı ülke kültürlerini tanımanıza olanak veren Avrupa Birliği değişim programı Erasmus’a dahil olan üyelerden birisi olarak İtalya’yı görebilirsiniz. Öğrencilerin İtalya’da Erasmus programlarına katılabilmeleri için Erasmus vizesi almaları gerekmektedir. Yurtdışında bulunan üniversitelerde öğreniminizi sürdürmek veya ders vermek amaçlarıyla 3 aydan başlayarak 12 aya kadar sürebilen aralıklardaki bu programa dahil olabilmek için vize başvurularında bazı belgeleri tamamlamanız gerekmektedir.

Böylelikle yurt dışındaki bir üniversitede o havayı solumanız, sizleri daha donanımlı bir hale getirirken, yabancı dilinizin de gelişmesini sağlayacaktır. Böylelikle iş hayatında beklentileri büyük oranda karşılayacak hale gelebilirsiniz. İlgili yasaya ve mevzuatlara göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan veya Türkiye’de oturum izni olup, üniversiteye kayıtlı olan yabancı uyruklu kişilerin de İtalya Erasmus vizesine başvuru yapma hakları vardır.

Türkiye’de bağlı olduğu üniversite ile yurt dışında gitmek istediği üniversitenin ders programlarının uyumlu olmasına dikkat ederek öğrencinin istediği üniversiteyi seçme hakkı bulunmaktadır. Erasmus programlarına katılacağınızın ve ne kadar hibeyi hak ettiğinizin resmi belgesini ibraz etmeniz gerekecektir. Ayrıca İtalya’da bulunan üniversite veya yüksek okulun kabul belgesinin evraklarınız arasında bulunması zorunludur.

Kurumun düzenlediği eğitim bursunu belgeleyen evraklar ile program boyunca masraflarınızın karşılanacağınıza dair beyan gerekmektedir. İtalya’dan gönderilecek olan mektubun orijinalini sunmanız ve istenecek diğer evrakları da eksiksiz ve hatasız bir şekilde ibraz etmeniz halinde büyük oranda vize onayını alabilir, İtalya’da Erasmus programlarına katılabilirsiniz.

İtalya Öğrenci Vizesi

İtaya öğrenci vizesi işlemlerine başvurular İtalya’ da eğitim öğretim görmek isteyen lise, lisans, yüksek lisans, doktora ve dil okulu öğrencilerinin alması gereken vize türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu vize türü kapsamında gerçekleştirilecek belgeler standart evrakların yanı sıra bu vize türüne özgü evraklardır. Bu evrakla aşağıda yer verilmiştir.

Öğrenci Belgesi: Öğrenci belgesinin Türkiye Cumhuriyetindeki eğitim ve öğretim programı çerçevesinde güncel olarak alınmış olması gerekmektedir.

İtalya öpeni vizesi başvurusunda bulunmak isteyen öğrenciler İtalya’ da yer alan eğitim kurumunun kabul şartlarına uyum göstermek durumundadır. Öncelikli olarak Türkiye Cumhuriyetinde tamamlamış olduğu eğitimin devamını İtalya’ da alacağı için burada bir denklik şartı söz konusu olmalıdır. Örneğin İtalya’ da üniversite okumak isteyen bir kişin Türkiye’ de lise mezunu olması gerekir. İtalya’ da yüksek lisansa başlamak isteyen bir kişinin Türkiye’ de iki ülke arasında denkliği olan okulda lisansını bitirmiş olması gerekir. Öğrenci belgesi bu sürecin öğrenilebilmesi için önemli bir belgedir.

Davet Mektubu: İtalya’ da başvurulan okulun kabul şartlarının sağlanmasına yönelik okulun öğrenciyi kabul ettiğine dair bir davet mektubu hazırlaması ve başvuru sahibi olan öğrenciyi ülkesine davet etmesi gerekmektedir. Bu davet mektubu İtalya Konsolosluğu’ na başvurulan okul tarafından İtalyanca yazılmak durumunda ve okulda imza yetkisi bulunan kişiler tarafından ıslak imzalı olarak sunulması gerekmektedir. Davet mektubunda alınacak olan eğitimin türü ve amacının geçmesi önemlidir.

Kabul Belgesi: Okula başvurulduktan sonra, kabule dildiğine dair İtalya’ da bulunan eğitim kurumunun göndermiş olduğu belge

1 adet muvafakatname: Başvuru sahibinin 18 yaşından küçük olduğu durumlarda ebeveyn izni ile yurt dışına çıkabilmesini saplamaya yönelik noter onaylı ve imzalı bir adet taahhütnamenin hem aslı hem de fotokopisi olmak durumundadır.

1 adet taahhütname: Başvuru sahibinin öğrenci olması nedeni ile seyahat edecek kişinin yapılacak olan seyahate karşı olarak seyahat masraflarının ebeveynlerinin sponsor olduğuna ve ebeveynleri tarafından karşılanmasına yönelik olarak alınacak noter onaylı taahhütname
0342 999 36 02

Gaziantep

0850 228 43 53

Tüm Türkiye